först-montage support

Vårt montagesystem för solceller har varit framgångsrikt på marknaden i många år nu – och i hela Europa. Se efter själv.

Engagerade experter på plats

Övning ger färdighet – om du använder vårt system för första gången och behöver stöd, kan våra experter hjälpa till på plats under en hel dag. 

Tillsammans med en erfaren tekniker genomför du den initiala installationen och får samtidigt väderfulla tips och anvisningar. Teknikern ger dig också spännande inblickar i strukturella beräkningar med hjälp av vårt designverktyg Solar-Planit.

 

Begär service


Vi erbjuder installationsservice i följande länder:

  • Tyskland
  • BeNeLux
  • Frankrike
  • Italien
  • Polen
  • Schweiz
  • Spanien
  • Österrike

+ alla europeiska länder

 

Kundinformation


Hur kan vi hjälpa dig?

Våra montagesystem-experter besvarar gärna dina frågor! Vi ger stöd och råd i alla frågor som rör novotegra.

Kontakt

Vanliga frågor:

Skicka en förfrågan till oss via kontaktformuläret. Välj ”Installationsservice” som ämne.

Vår installationsservice är helt gratis för novotegra-kunder.

1. Skapa en plan för ditt projekt och skicka beställningen via BayWa r.e

2. Skicka din förfrågan (gärna inkl. systemplan) och boka en tid

3. Möte på byggplatsen och genomgång av dagen

4. Introduktion till systemet

5. Gemensam montering och löpande tips och råd

Våra montagesystem-experter finns på plats med goda råd och aktivt stöd under monteringen.

Vanligtvis en dag (med hänsyn tagen till dit- och hemresan)

Ja, vanligtvis en gång per system (efter överenskommelse)

Våra experter reser över hela Europa vid behov.

Kontakt