Först-montage support

Få novotegra-experter vid din sida

Engagerade experter på plats

Övning ger färdighet – om du använder vårt system för första gången och behöver stöd, kan våra experter hjälpa till på plats under en hel dag. 

Tillsammans med en erfaren tekniker genomför du den initiala installationen och får samtidigt väderfulla tips och anvisningar. Teknikern ger dig också spännande inblickar i strukturella beräkningar med hjälp av vårt designverktyg Solar-Planit.

 

Begär service

Vanliga frågor

Skicka en förfrågan till oss via kontaktformuläret. Välj ”Installationsservice” som ämne.

Vår installationsservice är helt gratis för novotegra-kunder.

1. Skapa en plan för ditt projekt och skicka beställningen via BayWa r.e

2. Skicka din förfrågan (gärna inkl. systemplan) och boka en tid

3. Möte på byggplatsen och genomgång av dagen

4. Introduktion till systemet

5. Gemensam montering och löpande tips och råd

Våra montagesystem-experter finns på plats med goda råd och aktivt stöd under monteringen.

Vanligtvis en dag (med hänsyn tagen till dit- och hemresan)

Ja, vanligtvis en gång per system (efter överenskommelse)

Våra experter reser över hela Europa vid behov.

Kundinformation om stöd för först-montage support

Har du redan bokat en tid för stöd vid första montering? Läs då följande information och returnera det undertecknade dokumentet till din kontaktperson. Tack och lycka till med installationen!

 

Kundinformation

Kontakt