Alla montagesystem

Lutande tak eller platta tak med alla typer av takbeläggningar: De olika montagesystemen för solpaneler från novotegra är en säker lösning som är enkel att montera på alla typer av tak. Vi erbjuder även montagesystem för solpaneler på fasader samt vårt takintegrerade system. Våra montagesystem har följande gemensamt: certifierad kvalitet, hög tillförlitlighet och flexibilitet som uppfyller arbetets behov. Testa själv så ser du hur bra det är. Tveka inte att kontakta oss för mer information eller om du har frågor om novotegras montagesystem.

 

Tegeltak

Installation top-fix

 

Klämsystem: kryss skenlager i landkapsläge

 

 

Iläggssystem: i landkapsläge

 

Trapetsplåttak

Parallella applikationer för tak

 

Iläggssystem: i landkapsläge kort skena C47

 

Vågformad eternit och sandwichpaneler

Klämsystem & Iläggssystem

 

Klämsystem: kryss skenlager i porträttläge

 

 

 Iläggssystem: i landkapsläge

 

 

Klämsystem: kryss skenlager i landkapsläge

 

 

 Iläggssystem: i landkapsläge

 

Falsat plåttak

 

Iläggssystem : i porträttläge på stående fals

 

 

Klämsystem: i porträttläge på rund fals

 

 

Klämsystem: i porträttläge på stående fals, koppar tak

 

Platt tak

System med ett lager (II)

 

Folie tak: öst-västvänt II (ett lager) med trejde grundskena

 

 

Folie tak: slutet syd system II (ett lager) med trejde grundskena

 

Övriga lösningar


Översikt över novotegras montagesystem

 

 

Från planering till idrifttagning av solcellsanläggningen – med montagesystemen för solpaneler från tillverkaren novotegra får du många fördelar. Våra montagesystem för solpaneler är en enkel, säker och tillförlitlig lösning för nästan alla tak.

På lutande tak täckta med tegel- och bäversvanspannor samt spån- och skiffertak, vågeternit-, plåtfals- och trapetsplåttak eller andra takbeläggningar. Våra väl beprövade montagesystem finns även för platta tak med beläggningar som grus, bitumen, folie eller gröna tak. Vi erbjuder även: Montagesystem för solpaneler på fasader samt vårt takintegrerade system.

novotegra erbjuder alla komponenter och produkter som du behöver för underkonstruktion till solpaneler. Vi har takkrokar som är optimalt anpassade till tak- och monteringssituationen och aluminiumskenor av högkvalitet i olika höjder, längder samt i svart, eloxerat material, verktyg, monteringshjälpmedel och passande tillbehör.

Du kan välja mellan olika montagesystem från novotegra beroende på tak: ett klämsystem som innebär att solpanelerna fästs med panelklämmor på aluminiumskenor eller ett iläggssystem där solpanelerna installeras svävande och spänningsfritt. Både klämsystemet och iläggssystemet finns även som top-fix- och side-fix-system. Med andra ord: Aluminiumskenorna kan monteras både uppifrån och från sidan på tegeltaket.

Oavsett vilket montagesystem du väljer för installation av solpaneler: Alla system monteras enkelt och effektivt. En annan fördel: Våra system kan dimensioneras för normal eller hög belastning (hög snölast). Dessutom kan solpanelerna monteras liggande eller stående på det lutande taket beroende på förhållandena som takfönster, skorsten etc.

Det gäller inte bara lutande tak utan även platta tak. Våra öst-/västsystem är inte bara snabba och enkla att montera, de är även stabila och säkra samt fästs enkelt. Fördelar som gör att vårt vindtestade sydsystem för platta tak är mycket säkert. Systemet för gröna tak installeras med gott om plats för växligheten eller snö som glider av. novotegras takintegrerade system ersätter vanlig takläggning: Solpanelerna monteras direkt på takreglarna utan krokar och skenor.

 

 

Fördelen med det är att de monteras ännu snabbare och enklare. Även jämfört med andra takintegrerade system. Vårt takintegrerade system uppfyller förstås samma krav på vattentäthet som taktegel – vilket bekräftats genom analoga tester på testinstitutet i Sursee. Matchande, förstklassiga takfönster och blindpaneler som är enkla att bearbeta fulländar det takintegrerade systemet.

När montagesystemet för fasader används monteras solpanelerna vertikalt på en lämplig, massiv yttervägg utan utanpåliggande värmeskydd. Den säkra monteringen av fasadsystemet görs med byggnormsgodkända ankare och rostfria skruvar som ger bra ventilation utan utanpåliggande värmeskydd. Precis som med alla novotegras montagesystem kan solpanelerna installeras liggande eller stående på fasaden.

novotegras montagesystem har använts med stor framgång i många år i hela Europa. Du kan lita på den höga kvaliteten och säkerheten hos våra egenutvecklade montagesystem för solpaneler: Förutom godkännanden från DEKRA och TÜV är novotegras montagesystem CE-märkta samt ETN och MSC-certifierade för den franska och brittiska marknaden. Eftersom vi är övertygade om våra produkters höga kvalitet och säkerhet ger vi 12 års garanti på montagesystemen.

Våra experter hjälper dig gärna om du har frågor om våra montagesystem för solpaneler. Våra system omfattar även kostnadsfri installationsservice. En expert från novotegra finns på plats en hel dag på byggarbetsplatsen som ger dig råd och praktisk hjälp när montagesystemen installeras. 

För att underlätta planeringen av ditt nästa solcellssystem redan från början rekommenderar vi vårt kostnadsfria, webbaserade planeringsverktyg Solar-Planit. Med det har du koll på allt redan vid planeringen: Du får hjälp att välja rätt montagesystem och vet hur många takkrokar, skenor och solpaneler som behövs och du kan även beräkna solcellssystemets lönsamhet och prestanda.

Testa själv så ser du hur bra det är. Ta reda på mer om våra montagesystem och fördelarna med dem.

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra montagesystem-experter besvarar gärna dina frågor! Vi ger stöd och råd i alla frågor som rör novotegra.

Kontakt
Kontakt