Trapetsplåttak | Klämsystem porträtt

Klämsystem med direktfixering och vertikala moduler

  • Modulfixering i det optimala fixeringsområdet
  • Minimalt logistikbehov på installationsplatsen
  • Snabb och effektiv montering uppifrån
  • Elektriskt ledande anslutning mellan montagesystem och takmembran

 

Dina fördelar

Få komponenter, komplett förmontering

 

Låga materialkostnader och enkelt handhavande

 

Hög hållfasthet tack vare spånfri direktfixering med byggtekniskt godkända tunnplåtskruvar

 

Endast ett monteringsverktyg behövs

 


Komponenter

Modulfixering Profilskena Takinfästning

Komponenter

Klicka på + symbolerna för att se komponenterna i detta montagesystem.

 Mer information om det trapezoidala monteringssystemet

Våra systemvarianter – ditt val! Systemen C24 och C47 med korta profiler har prefabricerade komponenter för enkel hantering på byggplatsen. Vill du hellre använda C-skenor, får du en dold kabeldragning och en lastfördelande anslutning till trapetsplåten. Vårt fästsystem för stående modulmontage uppfyller alla högt ställda krav. Vid montering på korta profiler används den 385 mm långa prefab-profilen som är förstansad och försedd med EPDM-tätning. De korta profilerna passar alla trapetsplåtprofiler och finns i två olika höjder. Med kort profil C24 får du en materialbesparande och ekonomisk lösning för ditt projekt. Kort profil C47 ger gott om utrymme mellan modul och takbeläggning och en särskilt effektiv ventilation. Oavsett vilken variant du väljer, är våra korta profiler ett säkert kort!

Vill du ha en jämn lastfördelning över trapetsplåten och en dold kabeldragning, så rekommenderar vi våra C-skenor. Dessa monteras på förberedda EPDM-tätningsremsor över flera profiltoppar. Den materialoptimerade C-skenan 38 eller den beprövade C-skenan 47 erhålls med en längd på 2,10 m – lägg på, skruva fast, klart!


Monteringsvideo

Så enkelt monterar du vårt system.

Vi stödjer dig i ditt projekt

Systemplanering med Solar-Planit

Planera för olika taktyper, takbeläggningar och underkonstruktioner

Installationsservice

Ditt projekt står i centrum – våra experter stödjer dig på plats

Seminarier & utbildningar

Håll dig uppdaterad och lär dig mer om våra montagesystem

Har du frågor om produkten?

Besök vår FAQ-avdelning.

Vanliga frågor och svar

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra montagesystem-experter besvarar gärna dina frågor! Vi ger stöd och råd i alla frågor som rör novotegra.

Kontakt
Kontakt
Köp nu