Spårning av uppgifter på webbplatsen och opt-out

Vilka uppgifter samlas in vid besök på webbplatsen?

 

1. Allmän information om användning av cookies

BayWa r.e. använder så kallade cookies och pixlar (nedan kallade ”cookies”) på webbplatsen. Det är små text- eller bildfiler som din webbläsare placerar på din enhet (dator, surfplatta, smartphone eller liknande) för att lagra viss information när du besöker vår webbplats med hjälp av denna enhet. Cookies godkänns av din webbläsare och syftar till att identifiera din enhet.

Vi använder cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt. Endast cookien identifieras på din enhet. Personrelaterade uppgifter lagras endast efter uttryckligt samtycke eller när det är absolut nödvändigt för att kunna utföra de tjänster du önskar. 

Vissa cookies sparas på din enhet tills du raderar dem. De gör att vi känner igen din webbläsare när du besöker oss nästa gång. Om du inte vill ha det så kan du göra inställningar i webbläsaren så att du tillfrågas om cookies och får möjlighet att godkänna enskilda cookies. Om du avaktiverar cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas.

I det följande förklaras omfattning av och funktion hos de cookies som BayWa r.e. använder på sin webbplats:

a. Funktionscookies
Med hjälp av så kallade funktionscookies lagras redan angivna uppgifter (t.ex. användarnamn, språkval eller den plats där du befinner dig) och användaren erbjuds bättre och personanpassade funktioner. Denna typ av cookies möjliggör dessutom funktioner, t.ex. uppspelning av videofilmer. Uppgifter samlas in anonymt; dina aktiviteter på andra webbplatser följs inte. 

b. Cookies för inställningar 
Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i. 

c. Analyscookies
Dessa cookies hjälper oss att samla in information om hur vår webbplats används, t.ex. antalet besökare och var trafiken kommer ifrån. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi mäta webbplatsens effektivitet och arbeta för förbättringar. Analyscookies visar oss vilket innehåll som hämtas ofta resp. sällan, om felmeddelanden förekommer och hur användaren navigerar på vår webbplats. De insamlade uppgifterna sammanfattas och blir därmed anonyma. Användaren kan inte identifieras. Vi använder dessa cookies uteslutande för att förbättra prestandan och användarupplevelsen på de webbplatser som tillhör BayWa r.e. Om du inte är införstådd med den anonymiserade registreringen av ditt användarbeteende kan du förhindra den genom att avaktivera cookies i webbläsaren.

Till analyscookies räknas följande cookies som beskrivs nedan:

  • Google Analytics

d. Marknadsföringscookies
Marknadsföringscookies används i syfte att visa användaren relevanta och intresseanpassade reklamannonser. Dessutom används de för att mäta effektiviteten hos vissa kampanjer. Denna typ av cookies identifierar om en webbplats besöktes eller inte. Detta kan vidareförmedlas till tredje part. Cookies som syftar till att förbättra målgruppstilltalet och reklamen länkas ofta samman med tredje parts sidofunktionaliteter.

  • Google Tag Manager
  • Google Ads
  • Facebook-Pixel
  • LinkedIn Insight Pixel  (endast efter förhandsgodkännande)

2. Konkret använda cookies

Användning av Google Analytics
Denna internetsida använder även Google Analytics, en internetanalystjänst från Google. Google Analytics använder så kallade cookies (små textfiler) som lagras på din dator och som gör att din användning av webbplatsen kan analyseras.

Den information om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) som erhålls via cookies överförs till en av Googles servrar i USA och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för hemsidans ägare och visa de tjänster som är kopplade till webbplats- och internetanvändningen. Vid behov kommer Google att överföra denna information till tredje part, förutsatt att detta föreskrivs i lag eller i den utsträckning tredje part bearbetar dessa uppgifter på Googles uppdrag. Google sammankopplar aldrig din IP-adress med andra uppgifter från Google. Genom en inställning i webbläsarens programvara kan du förhindra installationen av cookies. Du bör dock vara medveten om att du i detta fall eventuellt inte har tillgång till alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats förklarar du dig införstådd med bearbetningen av de uppgifter om dig som samlas in av Google på tidigare beskrivet sätt och i tidigare angivet syfte. 

Vi informerar om att denna webbplats uteslutande använder Google Analytics med ett avaktiveringstillägg ”_anonymizeIp()”. Hela din IP-adress lagras inte. Webbplatsens besökare kan inte identifieras.

Den rättsliga grunden för denna bearbetning är en intresseavvägning enligt art. 6 stycke 1 led f.) GDPR, varvid vårt berättigade intresse ligger i optimeringen av vår webbplats. 

Genom att installera en webbläsarplugin som avaktiverar Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) kan du motsäga dig denna användning. Därmed meddelar du Google Analytics att ingen information om webbplatsbesöket ska förmedlas till Google Analytics. Utan ditt uttryckliga godkännande använder vi inte spårningsverktyg för att

  • samla in dina personuppgifter,
  • förmedla sådana uppgifter till tredje part och marknadsföringsplattformar eller
  • sammankoppla uppgifterna med dina övriga personuppgifter (namn, adress osv.)

Som alternativ till en webbläsarplugin eller i webbläsaren på mobila enheter, vänligen klicka på den här länk för att ändra ditt nuvarande samtycke (Opt-Out fungerar endast i webbläsaren och endast för denna domän).

 

Användning av Google Ads

Vi använder så kallade ”Google Ads” för att göra reklam för vårt erbjudande på Google och externa webbplatser. Google Ads är ett verktyg som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (hädanefter kallat ”Google”). Mer information om Google, t.ex. rörande Googles integritetspolicy, finns på www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Mer information om Google Ads finns på https://ads.google.com/intl/de_DE/home/. Vi kan inte påverka omfattning eller användning av data som samlas in av Google med hjälp av Google Ads, varför vi endast kan informera om det vi känner till.

Vår användning av Google Ads inkluderar även funktionen för konverteringsspårning. Med hjälp av Google Ads konverteringsspårning kan vi analysera användarbeteendet hos en person som klickar på någon av våra reklamannonser. När du klickar på en Google-annons, sparar Google cookies på din enhet. Giltighetstiden för dessa cookies är normalt 30 dagar. De syftar inte till att identifiera dig personligen. Med hjälp av dessa cookies kan vi se vilka av våra erbjudanden som du har visat intresse för och vilka funktioner på vår webbplats som du har använt. Google tillhandahåller en statistisk utvärdering som hjälper oss att fastställa effektiviteten av vår annonsering. 

Utöver det använder vi Google Ads remarketingfunktion. Med hjälp av remarketingfunktionen kan vi annonsera på webbplatser som tillhör tredje part. Inom ramen för Google Ads remarketingfunktion analyseras användarens beteende på vår webbplats, till exempel vilka erbjudanden som personen visat intresse för. Utifrån detta kan personen ifråga få riktad reklam även efter att han eller hon har lämnat vår webbplats. Google Ads sparar i detta syfte cookies i ditt system (du kan läsa mer om cookies under rubriken ”Cookies” ovan). Giltighetstiden för dessa cookies är normalt 30 dagar. De syftar inte till att identifiera dig personligen. Med hjälp av cookies kan Google analysera hur en person använder vår webbplats.

Vi använder Google Ads för att göra reklam för vårt erbjudande på externa webbplatser. Dessutom hjälper det oss att analysera vilka av våra reklamåtgärder som fungerar bäst.

Bearbetningen sker på grundval av ditt uttryckliga samtycke, art. 6 stycke 1 led a) GDPR. Endast i det fall att ditt samtycke av formella skäl är ogiltigt grundar vi bearbetningen på det rättsliga underlaget i en intresseavvägning enl. art. 6 stycke 1 led f) GDPR, varvid vårt berättigade intresse ligger i den riktade reklamen och analysen av denna reklams verkan och effektivitet. Du kan när som helst ändra ditt deltagande i denna spårning via denna länk

Du bör dock vara medveten om att du i detta fall eventuellt inte har tillgång till alla funktioner i detta erbjudande.

 

Användning av Facebook-pixelteknik
På vår webbplats använder vi ”Facebook-pixel” från företaget Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Detta är en funktion som Facebook Ireland Ltd, 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin, Irland tillhandahåller våra användare inom den Europeiska unionen.

Syftet med att använda denna teknik är att analysera och optimera vårt webberbjudande genom att identifiera besökare på våra sidor som målgrupper för riktad presentation av marknadsföringskampanjer. Rättslig grund är en intresseavvägning i enlighet med art. 6 stycke 1 led f) GDPR, där vårt berättigade intresse ligger i att optimera tilltalet till våra kunder och potentiella kunder.

Därutöver sätter vi inom ramen för Facebook-pixeln in en så kallad ”avancerad jämförelse”. Därvid stäms personrelaterade uppgifter, som användarna uppger hos oss vid exempelvis köp eller registreringar, av med Facebook i pseudonymiserad form, detta i syfte att fastställa vilka av Facebook kända personer som har interagerat med vår webbplats och vilka persongrupper med liknande preferenser som skulle kunna ha intresse av vår webbplats samt av våra produkter och tjänster. Den avancerade jämförelsen görs endast när användaren gett sitt uttryckliga samtycke innan bearbetningsproceduren inleds. 

Bearbetningen sker således på grundval av ditt uttryckliga samtycke, art. 6 stycke 1 led a) GDPR. Endast i det fall ditt samtycke av formella skäl är ogiltigt grundar vi bearbetningen på det rättsliga underlaget i en intresseavvägning enl. art. 6 stycke 1 led f) GDPR, varvid vårt berättigade intresse ligger i den riktade reklamen och analysen av denna reklams verkan och effektivitet.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och av personliga skäl motsäga dig bearbetningen av personrelaterade uppgifter i enlighet med art. 6 stycke 1 led f) GDPR. Klicka på denna länk för att ändra ditt aktuella samtycke. Du eller dina uppgifter införlivas då inte längre i den avancerade jämförelsen. 

Dessutom kan du förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande tekniska inställningar i webbläsarens programvara. Du bör dock vara medveten om att du i detta fall eventuellt inte har tillgång till alla funktioner på denna webbplats.

 

Användning av LinkedIn Insight-pixlar
På vår webbplats använder vi den så kallade Insight-taggen från det sociala nätverket LinkedIn. Denna tillhandahålls av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nedan ”LinkedIn”). LinkedIn Insight-taggen är ett JavaScript-kodavsnitt som vi har lagt till på vår webbplats. 

LinkedIn Insight-taggen möjliggör insamling av uppgifter om besökarna på vår webbplats, inklusive URL, referrer-URL, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper, tidsstämpel och sidovisningar; denna insamling sker endast om användaren av vår webbplats är LinkedIn-medlem och via inloggning eller cookies identifieras som sådan av LinkedIn; insamlingen sker via systemen som tillhör leverantören LinkedIn. Dessa uppgifter kodas och anonymiseras inom sju dagar. De anonymiserade uppgifterna raderas inom 90 dagar. LinkedIn delar inga personrelaterade uppgifter med oss, utan erbjuder endast sammanfattade rapporter om webbplatsens målgrupp. LinkedIn ställer även remarketing-funktionaliteter till förfogande. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi visa riktad reklam utanför vår webbplats utan att LinkedIn-medlemmen blir identifierad. Medlemmar hos LinkedIn kan via sina LinkedIn-kontoinställningar styra hur deras personuppgifter används i reklamsyften. 

LinkedIn Insight-taggen används i syfte att möjliggöra detaljerade kampanjrapporter och få information om vår webbplats faktiska besöksmålgrupper (inte besökarnas identiteter!) och tjänar därmed vårt intresse av optimerade marknadsföringsåtgärder. 
Bearbetningen sker på grundval av ditt uttryckliga samtycke, art. 6 stycke 1 led a) GDPR. Endast i det fall ditt samtycke av formella skäl är ogiltigt grundar vi bearbetningen på en intresseavvägning enligt art. 6 stycke 1 led f) GDPR; varvid vårt berättigade intresse ligger i optimeringen av våra marknadsföringsåtgärder. 

Uppgifter om uppgiftsinsamling (syfte, omfattning, vidare bearbetning, användning) samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter framgår av LinkedIns integritetspolicy. Denna tillhandahålls av LinkedIn på www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Som användare kan du när som helst via dina webbläsarinställningar själv bestämma om utförandet av de Java-Script-koder som behövs för verktyget. Genom att ändra inställningarna i webbläsaren kan du avaktivera eller begränsa utförandet av Java-Script och därmed även förhindra lagring. Observera: Om utförandet av Java-Script avaktiveras kan det hända att inte alla webbplatsens funktioner utnyttjas till fullo. 

Om du är LinkedIn-medlem och inte vill att LinkedIn samlar in uppgifter om dig via vår webbplats och sammankopplar dem med dina medlemsuppgifter som lagras på LinkedIn, måste du logga ut från LinkedIn innan du besöker vår webbplats. 

Klicka på denna länk för att ändra ditt aktuella samtycke.

Kontakt