Traceren van websitegegevens en opt-out

Welke gegevens worden verzameld bij het bezoeken van deze website?

 

1. Algemene informatie over het gebruik van cookies

BayWa r.e. maakt op zijn website gebruik van zogenaamde cookies en pixels (hierna gezamenlijk "cookies" genoemd). Dit zijn kleine tekst- of beeldbestanden die door uw browser op uw apparaat (computer, tablet, smartphone en dergelijke) worden geplaatst om bepaalde gegevens op te slaan wanneer u onze website via dat apparaat bezoekt. Uw webbrowser accepteert cookies en deze hebben tot doel uw apparaat te herkennen.

Wij maken gebruik van cookies om ons aanbod gebruikersvriendelijk te presenteren. Daarbij wordt uitsluitend de cookie op uw apparaat herkend. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen nadat u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft, of wanneer dit noodzakelijk is voor het gebruik van de door u opgevraagde diensten. 
Bepaalde cookies blijven op uw apparaat aanwezig totdat u ze wist. Deze stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. Als u dat niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies, zodat u dat per geval kunt toestaan. Door het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt worden.

Hieronder volgt een toelichting over de omvang en functie van de cookies die BayWa r.e. op zijn website gebruikt.

a. Functionele cookies
Met behulp van zogenaamde functionele cookies worden eerder ingevoerde gegevens (bijv. gebruikersnaam, taalkeuze of uw locatie) opgeslagen om de gebruiker een betere en persoonlijke functionaliteit te bieden. Dit type cookie maakt bovendien de opgevraagde functies mogelijk, zoals het afspelen van video's. Er worden geanonimiseerde gegevens verzameld, uw surfgedrag op andere websites wordt niet gevolgd. 

b. Voorkeurscookies 
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. 

c. Analytische cookies
Deze cookies helpen ons bij het samenstellen van informatie over de manier waarop onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld bezoekersaantallen en de herkomst van traffic. Met behulp van deze gegevens kunnen we de prestaties van onze website meten en verbeteringen doorvoeren. Analytische cookies stellen ons in staat te achterhalen welke inhoud vaak of juist weinig wordt bekeken, of er foutmeldingen optreden en hoe de gebruiker op onze website navigeert. De verzamelde gegevens worden samengevat waardoor ze anoniem zijn. De gebruiker wordt daarbij niet geïdentificeerd. Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om de performance van de website van BayWa r.e. en de daaraan verbonden gebruikerservaring continu te verbeteren. Indien u het niet eens bent met deze geanonimiseerde samenvatting van uw surfgedrag, kunt u dit tegengaan door cookies in uw browser te deactiveren.

De volgende, hieronder concreet beschreven cookies, vallen onder de analytische cookies:

  • Google Analytics

d. Marketing cookies
Marketing cookies worden gebruikt om de gebruiker doelgericht relevante en op zijn/haar interesses aangepaste advertenties te tonen. Daarnaast worden ze gebruikt om de effectiviteit van bepaalde campagnes te meten. Dit type cookie herkent of een website wel of niet bezocht werd. Dit kan worden doorgegeven aan derden. Cookies die tot doel hebben om reclame en het contact met de doelgroep te verbeteren, zijn vaak gelinkt aan paginafunctionaliteit van derden.

  • Google Tag Manager
  • Google Ads
  • Facebook Pixel
  • LinkedIn Insight Pixel (only after prior approval)

 

2. Concreet gebruikte cookies

Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een internet-analyseservice van Google. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies (kleine tekstbestandjes), die op uw computer worden geplaatst om te helpen analyseren hoe u de website gebruikt.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze homepage (waaronder uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages over de websiteactiviteiten op te stellen voor de eigenaar van de homepage, en om andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten te leveren. Ook geeft Google deze informatie eventueel door aan derden, indien dat wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verder verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens van Google. U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te blijven gebruiken, verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel. 

Wij wijzen u erop dat deze website Google Analytics uitsluitend gebruikt in combinatie met de deactiverings-add-on "_anonymizeIp()". Uw IP-adres wordt niet volledig opgeslagen. Identificatie van de bezoeker van de website is uitgesloten.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is een belangenafweging volgens art. 6 lid 1 letter f) van de AVG, waarbij ons gerechtvaardigde belang ligt in het optimaliseren van onze website. 

Door de browser-add-on voor het uitschakelen van Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te installeren, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik. Daarmee laat u Google Analytics weten dat er geen gegevens over uw websitebezoek aan Google Analytics doorgegeven mogen worden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen trackingtools gebruiken om ongemerkt

  • persoonlijke gegevens over u te verzamelen;
  • dergelijke gegevens aan derden en marketingplatforms aan te bieden of;
  • de gegevens met uw persoonlijke gegevens (naam, adres etc.) te combineren.

Als alternatief voor de browser-add-on of voor browsers op mobiele apparaten, klik op deze link om uw huidige toestemming te wijzigen (de opt-out werkt alleen voor deze browser en alleen voor dit domein).

 

Het gebruik van Google Ads

Wij gebruiken Google Ads om door middel van advertenties (zogenaamde Google Ads) op Google en externe websites ons productaanbod onder de aandacht te brengen. Google Ads is een tool van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna "Google"). Meer informatie over privacy bij Google is beschikbaar op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/. Meer informatie over Google Ads vindt u op https://ads.google.com/intl/nl_NL/home/. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google verzamelt via Google Ads, zodat wij u informeren volgens onze stand van kennis.

In het kader van het gebruik van Google Ads gebruiken we Google Ads Conversion-Tracking. Google Ads Conversion-Tracking maakt het mogelijk om de gebruikersgegevens van de betrokkene te analyseren na het klikken op een van onze advertenties. Wanneer u op een Google-advertentie klikt, slaat Google cookies op uw apparatuur op. Deze cookies verlopen doorgaans na 30 dagen. Ze zijn niet bedoeld om u te identificeren. Met de cookies is het mogelijk om te bepalen wat u hebt bekeken in ons aanbod en welke functionaliteiten van onze website u daarna hebt gebruikt. Wij ontvangen statistische evaluaties van Google op basis waarvan wij de effectiviteit van onze advertentiecampagnes kunnen bepalen. 

Verder maken we gebruik van de remarketingfunctionaliteit van Google Ads. Met de remarketingfunctionaliteit is het mogelijk om advertenties op internetpagina’s van derden te tonen. In het kader van de remarketingfunctionaliteit van Google Ads is het mogelijk om de gebruikersgegevens van de betrokkene op onze website te analyseren, zoals voor welk aanbod deze persoon interesse heeft. Aan de hand daarvan kan deze persoon ook na het verlaten van de website andere doelgerichte advertenties te zien krijgen op andere websites. Google Ads slaat een cookie op uw computer op (raadpleeg voor meer informatie over cookies het hoofdstuk "Cookies"). Deze cookies verlopen doorgaans na 30 dagen. Ze zijn niet bedoeld om u te identificeren. Door het opslaan van cookies kan Google een analyse maken van het gebruik van onze website door de gebruiker.

Wij gebruiken Google Ads om ons aanbod via reclame op externe websites onder de aandacht te brengen. Daarnaast kunnen we daarmee analyseren hoe succesvol onze advertentiecampagnes zijn.

De verwerking vindt plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, art. 6, lid 1, onder a) AVG. Alleen wanneer uw toestemming om formele redenen ongeldig blijkt te zijn, baseren wij de verwerking op de rechtsgrondslag van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid 1, onder f) AVG, waarbij ons gerechtvaardigde belang bestaat in doelgerichte reclame en het analyseren van de werking en efficiëntie van deze reclame. U kunt uw deelname aan dit trackingproces te allen tijde via deze link wijzigen. 

We wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle door ons geboden functies volledig kunt gebruiken.

 

Gebruik van Facebook-pixel-technologie
Op onze websites maken wij gebruik van "Facebook-pixel" van het bedrijf Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Deze functionaliteit wordt voor gebruikers die onze website vanuit de Europese Unie bezoeken, ter beschikking gesteld door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Ierland.

De toepassing van deze techniek heeft tot doel ons online aanbod te analyseren en optimaliseren, door de bezoekers op onze pagina's als doelgroep te herkennen voor het gericht tonen van reclamecampagnes. Rechtsgrondslag is een belangenafweging overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij ons gerechtvaardigde belang ligt in het optimaliseren van het contact met onze klanten en potentiële klanten.

Verder wordt er bij het gebruik van deze Facebook-pixel een zogenaamde "uitgebreide vergelijking" uitgevoerd. Daarbij worden persoonsgegevens die gebruikers binnen processen aan ons verstrekken, bijvoorbeeld bij het doen van een aankoop of aanmaken van een account, in gepseudonimiseerde vorm met Facebook vergeleken; dit heeft tot doel vast te stellen welke bij Facebook bekende personen interactie aangaan met onze website en welke persoonsgroepen met soortgelijke interesses ook geïnteresseerd kunnen zijn in onze websites, producten en diensten. De uitgebreide vergelijking wordt alleen uitgevoerd indien de gebruiker voorafgaand aan de gegevensverwerking hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

De verwerking vindt vervolgens plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, art. 6, lid 1, onder a) AVG. Alleen wanneer uw toestemming om formele redenen ongeldig blijkt te zijn, baseren wij de verwerking op de rechtsgrondslag van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid 1, onder f) AVG, waarbij ons gerechtvaardigde belang bestaat in doelgerichte reclame en het analyseren van de werking en efficiëntie van deze reclame.

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen of op basis van gronden die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen deze op art. 6, lid 1, onder f) AVG rustende verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw huidige toestemming te wijzigen, klikt u op deze link..
U en uw gegevens worden hierna niet meer behandeld in het kader van een uitgebreide vergelijking. 

Daarnaast kunt u het opslaan van cookies uitschakelen door in uw browser-software de overeenkomstige technische instellingen te selecteren. We wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze websites volledig kunt gebruiken.

 

Gebruik van de LinkedIn Insight-pixel
Op onze websites maken we gebruik van de zogenaamde Insight-tag van het sociale netwerk LinkedIn. Deze wordt aangeboden door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (hierna te noemen "LinkedIn"). De LinkedIn Insight-tag bestaat uit JavaScript-code die we aan onze website hebben toegevoegd. 

De LinkedIn Insight-tag stelt ons in staat gegevens te verzamelen over het bezoek aan onze website, waaronder URL, referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, tijdstempel en bekeken pagina's; deze verzameling vindt alleen plaats indien de gebruiker van onze website lid is van LinkedIn en middels inloggen of cookies door LinkedIn als lid wordt herkend; dit gebeurt op het systeem van aanbieder LinkedIn. De gegevens worden versleuteld en binnen zeven dagen geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen gewist. LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met ons, maar biedt ons uitsluitend samengevatte rapporten over de website-doelgroep. Daarnaast stelt LinkedIn ons remarketing-functies ter beschikking. Zo kunnen wij met behulp van die gegevens buiten onze website doelgerichte advertenties tonen, zonder dat het LinkedIn-lid daarbij wordt geïdentificeerd. Leden van LinkedIn kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden beheren via de instellingen binnen hun LinkedIn-account. 

Het gebruik van de LinkedIn Insight-tag heeft tot doel gedetailleerde campagnerapporten mogelijk te maken en informatie te vergaren over de daadwerkelijke doelgroepen die onze website bezoeken (niet de identiteit van de bezoekers!) en dient ons belang bij geoptimaliseerde marketingactiviteiten. 
De verwerking vindt plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, art. 6, lid 1, onder a) AVG. Alleen wanneer uw toestemming om formele redenen ongeldig blijkt te zijn, baseren wij de verwerking op een belangenafweging overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) AVG; ons gerechtvaardigde belang ligt daarbij in de optimalisering van onze marketingactiviteiten. 

Details over het verzamelen van gegevens (doel, omvang, verdere verwerking, gebruik) alsook uw rechten en mogelijke instellingen, vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn. Deze verklaring stelt LinkedIn beschikbaar op www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

Als gebruiker kunt u te allen tijde via de instellingen van uw browser zelf beslissen over uitvoering van de JavaScript-code die voor de tool noodzakelijk is. Door de instellingen binnen uw internetbrowser aan te passen, kunt u het uitvoeren van JavaScript uitschakelen of beperken om zodoende ook gegevensopslag te verhinderen. Aanwijzing: wanneer u het uitvoeren van JavaScript deactiveert, kunt u mogelijk niet meer alle functies van de website gebruiken. 

Als u lid bent van LinkedIn en niet wilt dat LinkedIn via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw bij LinkedIn opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet u voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij LinkedIn uitloggen. 

Om uw huidige toestemming te wijzigen, klikt u op deze link

Contact