Tracking na naší stránce a možnost opt-out

Které údaje se shromažďují při návštěvě této stránky?

 

1. Obecné informace k využívání cookies

Společnost BayWa r.e na své stránce využívá tzv. cookies a pixely (dále jen „cookies“). Jsou to malé textové či obrazové soubory, které váš prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon apod.), aby mohl vyvolat jisté informace, pokud naši stránku na stejném zařízení otevřete znovu. Cookies přijímá váš prohlížeč a slouží k identifikaci vašeho přístroje.

Cookies využíváme k tomu, aby naše stránka byla uživatelsky přívětivá. Na vašem koncovém zařízení bude rozpoznáno výlučně cookie. Osobní údaje se ukládají výlučně po výslovném souhlasu nebo v případě, že je to nezbytné pro využití služeb, které požadujete. 

Jiná cookies zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě. Pokud si to nepřejete, můžete prohlížeč nastavit tak, abyste o ukládání cookies byli informováni a mohli rozhodovat v jednotlivých případech. Zakázání cookies může omezit funkčnost naší stránky.
Následuje vysvětlení rozsahu a funkčnosti cookies, která společnost BayWa r.e využívá na své stránce:

a. Funkční cookies
Pomocí tzv. funkčních cookies se ukládají již zadané údaje (např. uživatelské jméno, volba jazyka nebo místo, kde se nacházíte) a uživateli se nabízejí lepší, personalizované funkce. Tento druh cookies navíc umožňuje provádět vyžádané funkce, například přehrávání videí. Shromažďují se anonymizované údaje. Vaše pohyby na jiných stránkách se nesledují. 

b. Volitelné cookies
Díky volitelným cookies si stránka vyvolá informace, které ovlivňují způsob, jakým se stránka chová nebo jak vypadá, např. váš preferovaný jazyk nebo region, v němž se nacházíte.

c. Analytické cookies 
Tyto cookies nám pomáhají shromažďovat informace o způsobu používání naší stránky, tj. o počtu návštěvníků a o původu návštěvnosti. Pomocí těchto údajů můžeme měřit výkonnost naší stránky a iniciovat zlepšení. Analytické cookies nám umožňují zjistit, který obsah uživatelé otevírají nejčastěji a nejméně často, zda se jim objevují chybová hlášení a jak se uživatelé na naší stránce pohybují. Shromážděné údaje jsou souhrnné, a tedy anonymní. K identifikaci uživatele nedochází. Používáme tyto cookies výlučně k tomu, abychom soustavně zlepšovali výkonnost stránek BayWa r.e a související uživatelský prožitek. Pokud nejste srozuměni s tímto anonymizovaným shromažďováním údajů o svém uživatelském chování, můžete mu zabránit deaktivací cookies v prohlížeči.
K analytickým cookies se řadí následující cookies, která níže popisujeme blíže.

  • Google Analytics

d. Marketingové cookies
Marketingové cookies se používají, aby bylo možné uživateli cíleně zobrazit relevantní reklamu, která odpovídá jeho zájmům. Dále je používáme k měření efektivity určitých kampaní. Tento typ cookies rozpoznává, zda byla stránka navštívena či nikoli. Tato informace může být sdělena třetím stranám. Cookies, která slouží k lepšímu oslovení cílové skupině a pro reklamní účely, se často spojují s funkcemi třetích stran.
K marketingovým cookies se řadí následující cookies, která níže popisujeme blíže.

  • Google Tag Manager
  • Google Ads
  • Pixel společnosti Facebook
  • Pixel LinkedIn Insight (jen po předchozím souhlasu)

 

2. Konkrétně využívané cookies

a. Využití Google Analytics
Tato internetová stránka navíc používá Google Analytics, internetovou analytickou službu společnosti Google. Google Analytics používá cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho využívání webu.

Informace, které cookies generují o tom, jak používáte tyto webové stránky (včetně vaší IP adresy), jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. Google tyto informace používá k vyhodnocení vašeho používání stránky, k vytvoření zpráv o webových aktivitách pro provozovatele internetové stránky a pro poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetové stránky a internetu jako takového. Google tyto informace rovněž předá třetím stranám, pakliže to požadují zákony či pakliže třetí strany tato data pro Google zpracovávají. Společnost Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty, jimiž disponuje. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci v plné míře využívat všechny funkce tohoto webu. Používáním této internetové stránky vyjadřujete srozumění s tím, že společnost Google zpracuje data, která o vás získala, výše popsaným způsobem a k výše uvedeným účelům. 
Naše stránka využívá Google Analytics výlučně v kombinaci s deaktivačním rozšířením „_anonymizeIp()“. Neukládáme celou vaši IP adresu. Identifikace návštěvníka stránky je vyloučena.

Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je zvážení zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, konkrétně náš oprávněný zájem na optimalizaci naší stránky. 
Instalace rozšíření k deaktivaci Google Analytics do prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) můžete tomuto používání zamezit. Tak dáváte najevo, že si nepřejete přenos žádných informací o návštěvě stránky do služby Google Analytics. Bez vašeho výlučného souhlasu nebudeme používat sledovací nástroje, abychom nepozorovaně

  • shromažďovali vaše osobní údaje,
  • předávali je externím poskytovatelům a marketingovým platformám
  • nebo je spojovali s jinými vašimi údaji (jméno, adresa apod.).

Pokud používáte prohlížeč v mobilním přístroji či chcete alternativu k plug-inu v prohlížeči, můžete dalšímu shromažďování dat službou Google Analytics na této stránce zamezit kliknutím na tento odkaz (tento krok je účinný jen v daném prohlížeči a jen pro tuto doménu). 

 

Používání služby Google Ads

Pomocí služby Google Ads upozorňujeme na naši nabídku reklamou (reklamami Google Ads) na webech společnosti Google a externích webech. Google Ads je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google”). Další informace o společnosti Google, např. její zásady ochrany osobních údajů, najdete na adrese www.google.de/intl/cs/policies/privacy/. Další informace o službě Google Ads najdete na adrese ads.google.com/intl/cs_cz/home/. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využívání údajů shromažďovaných společností Google v rámci služby Google Ads a zde uvedené informace se opírají o poznatky, které máme k dispozici.

V rámci používání služby Google Ads využíváme mj. měření konverzí Google Ads. Měření konverzí Google Ads umožňuje analyzovat uživatelské chování subjektů údajů poté, co kliknou na naše reklamy. Když kliknete na reklamu Google, společnost Google ukládá do vašeho zařízení soubory cookie. Platnost těchto souborů cookie končí obvykle po 30 dnech. Neslouží k určení totožnosti osob. Na základě souborů cookie lze zjistit, na které části naší nabídky jste se podívali a které prvky našeho webu jste pak využili. Google nám poskytuje statistická vyhodnocení, z nichž můžeme zjistit účinnost své reklamy. 

V rámci Google Ads využíváme také funkci remarketingu. Funkce remarketingu umožňuje zobrazovat reklamy na webech třetích stran. Pomocí remarketingu v rámci Google Ads se analyzuje uživatelské chování subjektů údajů na našem webu, například to, o které části naší nabídky se subjekty údajů zajímají. Na základě toho se mohou subjektům údajů zobrazovat reklamy na jiných webech i po opuštění našeho webu. Za tím účelem ukládá služba Google Ads ve vašem systému soubory cookie (tohoto pojmu se týká také výše uvedená část Soubory cookie). Platnost těchto souborů cookie končí obvykle po 30 dnech. Neslouží k určení totožnosti osob. Nastavení souborů cookie umožňuje společnosti Google analyzovat, jak subjekt údajů používá náš web.

Pomocí služby Google Ads upozorňujeme na svou nabídku reklamou na externích webech. Umožňuje nám také analyzovat, které naše reklamní aktivity jsou úspěšné.

Zpracování probíhá na základě vašeho výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Jen v případě, že váš souhlas bude z formálních důvodů neúčinný, jsou právním základem zpracování oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž naším oprávněným zájmem je cílená reklama a analýza její účinnosti a účelnosti. Svou účast na tomto sledování můžete kdykoli změnit pomocí tohoto odkazu

Upozorňujeme, že v takovém případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této nabídky.

 

Využití technologie Facebook Pixel
Na své stránce využíváme technologii Facebook Pixel od společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pro uživatele, kteří na naše stránky přistupují z Evropské unie, je poskytovatelem této funkce společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Irsko.

Cílem této technologie je analýza a optimalizace naší webové nabídky prostřednictvím identifikace návštěvníků našich stránek jako příslušníků cílových skupin pro cílené zobrazování marketingových kampaní. Právním základem je zde zvážení zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, konkrétně náš oprávněný zájem na optimálním oslovování zákazníků včetně potenciálních.

Vedle toho v rámci technologie Facebook Pixel používáme tzv. rozšířené srovnávání. Osobní údaje, které uživatelé zadají při postupech jako nákup či registrace, jsou v pseudonymizované podobě srovnány s Facebookem. Cílem je zjistit, které osoby známé společnosti Facebook navštívily naši internetovou stránku a které skupiny osob s obdobnými zálibami by rovněž mohly mít zájem o naši stránku, produkty a služby. Rozšířené srovnávání probíhá, jen pokud k tomu uživatel před začátkem zpracování výslovně udělil souhlas. 

V takovém případě probíhá zpracování na základě vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Jen pro případ, že se váš souhlas z formálních důvodů ukáže jako neúčinný, slouží jako právní základ pro zpracování zvážení zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž náš oprávněný zájem spočívá v cílené reklamě a v potřebě analyzovat její účinnost a účelnost.

Máte právo souhlas kdykoli odvolat, resp. vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, k němuž dochází dle čl. 6 odst. 1 písm. e) či f) GDPR, z důvodů, které vyplývají z vaší osobní situace. Změnu svého aktuálního souhlasu můžete provést kliknutím na tento odkaz.
Vaše údaje pak již v rámci rozšířeného srovnávání nebudou zohledňovány. 

Ukládání cookies navíc můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě je možné, že nebudete moci plně využívat veškerých funkcí této stránky.

 

Využití technologie LinkedIn Insight Pixel
Na naší stránce používáme tzv. Insight Tag sociální sítě LinkedIn. Tu nabízí společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „LinkedIn“). Insight Tag od společnosti LinkedIn je fragment kódu JavaScript, který jsme přidali na stránku. 

Tento kód umožňuje shromažďování údajů o uživatelích na naší stránce včetně URL, odkazovacího URL, IP adresy, vlastností přístroje a prohlížeče, časového razítka a zobrazení stránek. K tomuto shromažďování dochází, jen pokud má uživatel naší internetové stránky účet LinkedIn a tato síť ho díky přihlášení či cookies rozpozná, a dochází k němu v systémech LinkedIn. Tyto údaje se šifrují a během sedmi dní anonymizují. Anonymizované údaje se mažou během 90 dní. LinkedIn s námi nesdílí osobní údaje, nýbrž nám nabízí jen souhrnné zprávy o cílové skupině našich stránek. LinkedIn navíc poskytuje funkce remarketingu. Pomocí těchto údajů tak můžeme zobrazovat cílenou reklamu mimo naši stránku, aniž dojde k identifikaci člena sítě LinkedIn. Členové sítě LinkedIn mohou používání svých osobních údajů k reklamním účelům řídit pomocí nastavení svého účtu LinkedIn. 

Používání technologie Insight Tag od společnosti LinkedIn umožňuje vytváření podrobných zpráv o kampaních a získávání informací o skutečných cílových skupinách uživatelů naší stránky (nikoli však o jejich totožnosti!), a slouží tak našemu zájmu na optimalizaci marketingových opatření. 
Zpracování probíhá na základě vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Jen pro případ, že se váš souhlas z formálních důvodů ukáže jako neúčinný, se při zpracování opíráme o zvážení zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž náš oprávněný zájem spočívá v potřebě optimalizovat marketingová opatření. 

Podrobnosti o shromažďování údajů (účel, rozsah, další zpracování, používání) a vašich právech a možnostech nastavení najdete v pokynech LinkedIn o ochraně osobních údajů. Tyto informace jsou k dispozici na stránce www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jako uživatel můžete v nastavení prohlížeče vždy sami rozhodnout o spuštění kódu JavaScript, který je pro nástroj zapotřebí. Změnou těchto nastavení v prohlížeči můžete spouštění JavaScript deaktivovat či omezit, čímž také zabráníte ukládání údajů. Upozornění: Pokud deaktivujete JavaScript, je možné, že nebudete moci v plném rozsahu využívat funkce stránky. 

Pokud máte na LinkedIn účet a nechcete, aby o vás tato společnost prostřednictvím naší stránky shromažďovala údaje a propojovala je s vašimi údaji uloženými na LinkedInu, musíte se před návštěvou naší stránky z LinkedInu odhlásit. 

Změnu svého aktuálního souhlasu můžete provést kliknutím na odkaz.

 

Kontakt