Ochrana osobních údajů ve společnosti novotegra GmbH

Stav: srpen 2023

Na ochraně vašich osobních údajů si velice zakládáme. Společnost novotegra GmbH tedy vaše osobní údaje (zkráceně jen „údaje“) zpracovává výlučně na základě zákonných ustanovení. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vás chceme uceleně informovat o zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti a o právech, která vám náležejí na základě obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

1.  Kdo je správcem údajů a na koho se můžete obracet?

Správcem je společnost novotegra GmbH, Eisenbahnstraße 150, 72072 Tübingen, Německo, e-mail: info(at)novotegra.com, tel.: +49 7071 98987-0.
Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti novotegra GmbH lze kontaktovat na uvedené adrese nebo e-mailem na adrese data-protection-officer(at)baywa-re.com.

 

2.  Které údaje se zpracovávají a ze kterých zdrojů pocházejí?

Zpracováváme údaje, které získáváme při navázání a provádění obchodního vztahu s vámi. Navíc zpracováváme údaje, které jsme obdrželi z registrů dlužníků, od svazů pro ochranu věřitelů, z veřejně přístupných zdrojů (např. rejstříky podnikatelů, rejstříky svazů, pozemková kniha, média) a od různých společností, s nimiž setrvale spolupracujeme.

K osobním údajům se řadí:

Vaše kmenové/kontaktní údaje:

 • soukromá osoba: jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), datum narození, údaje z předloženého dokladu totožnosti (kopie průkazu), údaje o bankovním spojení,
 • firemní zákazník či dodavatel: označení osob, které jsou oprávněny k zastupování, obchodní jméno, číslo v obchodním rejstříku, DIČ, číslo provozovny, adresa, kontaktní údaje kontaktních osob (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), bankovní údaje.

Nad tento rámec zpracováváme také níže uvedené osobní údaje:

 • informace o typu a obsahu našeho obchodního vztahu, jako jsou smluvní údaje, údaje o objednávkách, údaje o obratu a dokladech, historie zákazníka a dodavatele, podklady k poradenství, údaje o nákladních vozidlech,
 • údaje o vaší finanční situaci (např. bonita),
 • údaje o reklamě a odbytu,
 • dokumentace (např. poradenské protokoly) včetně obrazové,
 • informace z vaší elektronické komunikace se společností novotegra GmbH (např. IP adresa, přihlašovací údaje), 
 • různé údaje, které jsme od vás obdrželi v rámci obchodního vztahu (např. rozhovory se zákazníky),
 • údaje, které jsme sami vygenerovali z kmenových/kontaktních a jiných údajů, např. pomocí analýzy potřeb a potenciálu zákazníků,
 • dokumentace vašeho prohlášení o souhlasu se zasíláním newsletterů apod.,
 • snímky z videokamer,
 • fotografie pořízené na veřejných akcích.

 

3.  Pro jaké účely a na jakém právním základě se údaje zpracovávají?

Vaše údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) z roku 2018 vždy v platném znění: 

K plnění (před)smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR):

Vaše údaje zpracováváme pro potřeby prodeje a odbytu našeho zboží a služeb, k nákupním a logistickým účelům a pro potřeby správy a analýzy dodavatelů a zákazníků. Údaje zpracováváme zejména při navázání obchodního vztahu a provádění smluv s vámi, například v těchto případech:

 • založení a vedení zákaznického, resp. dodavatelského účtu,
 • expedice objednávek,
 • vedení zákaznických karet,
 • účast na výherních hrách, 
 • zasílání informací, např. při vyžádání katalogu.

K plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR):

Zpracování vašich údajů je nutné za účelem plnění různých zákonných povinností, které plynou např. z obchodního zákoníku, zákona o daních, ustanovení o praní špinavých peněz, předpisů pro specifické produkty či předpisů o nebezpečných látkách.

K hájení oprávněných zájmů (čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR):

Na základě zvážení zájmů mohou být zpracovávány údaje nad rámec vlastního plnění smlouvy či k hájení našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran. Zpracování osobních údajů k hájení oprávněných zájmů připadá v úvahu například v těchto případech:

 • konzultace s registry dlužníků a svazy na ochranu věřitelů a výměna údajů s cílem ověřit bonitu a vedení vlastní celoskupinové databáze bonity ke zjištění hrozby, že společní zákazníci nebudou schopni platit, 
 • reklama a marketing, 
 • opatření k řízení obchodní činnosti a dalšímu rozvoji produktů a služeb,
 • vedení celoskupinové databáze zákazníků ke zlepšení zákaznických služeb,
 • opatření k ochraně závodů novotegra GmbH před jednáním, které je v rozporu se smlouvou či zákony, např. kontrola přístupu či monitorování videokamerami, 
 • při trestním stíhání.

S vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR):

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, dochází ke zpracování k účelům tam uvedeným a v dohodnutém rozsahu. Udělený souhlas, např. s odběrem newsletteru, můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. K tomuto účelu využijte kontakt v bodě 1.

 

4.  Zpracování osobních údajů k reklamním účelům

Vaše údaje používáme také k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat o vašich objednávkách, určitých produktech nebo marketingových akcích a doporučovat vám produkty či služby, které by vás mohly zajímat. 
Proti používání svých osobních údajů k reklamním účelům můžete vždy vznést námitku jak v konkrétním případě, tak obecně. Toto vznesení námitky společnost novotegra GmbH nikterak nezpoplatňuje. K tomuto účelu využijte kontakt v bodě 1.  

Doporučení produktů e-mailem
Společnost novotegra GmbH má s výhradou ustanovení § 7 odst. 3 německého zákona proti nekalé soutěži právo používat e-mailovou adresu, kterou jste jí sdělili při objednávce jistého produktu či služby, k přímé propagaci podobného zboží či služeb. Tato produktová doporučení od nás budete dostávat bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru newsletteru.

Pokud od nás již nechcete dostávat produktová doporučení, můžete proti použití své adresy kdykoli vznést námitku, aniž vám v souvislosti s tím vzniknou jiné náklady než náklady na přenos dat dle základních tarifů. K tomuto účelu využijte kontakt v bodě 1. V každém newsletteru je samozřejmě vždy obsažen také odkaz k odhlášení odběru. 

Newsletter
K rozesílání newsletteru používáme režim double opt-in, což znamená, že newsletter vám e-mailem budeme zasílat, jen pokud výslovně potvrdíte, že si přejete aktivaci této služby. Následně vám zašleme potvrzovací e‑mail a požádáme vás, abyste kliknutím na odkaz, který je v něm obsažený, potvrdili, že si přejete newsletter dostávat. 
Pokud od nás později niž nebudete chtít dostávat newslettery, můžete kdykoli vznést námitku, aniž vám v souvislosti s tím vzniknou jiné náklady než náklady na přenos dat dle základních tarifů. Postačuje k tomu sdělení v textové podobě s využitím kontaktu v bodě 1. V každém newsletteru samozřejmě najdete odkaz k odhlášení odběru.

 

5.  Zpracování údajů o bonitě

Předání osobních údajů společnosti SCHUFA
Společnost novotegra GmbH předává osobní údaje, které v rámci smluvního vztahu s vámi zjistila o jeho navázání, provádění a ukončení, a rovněž údaje o chování v rozporu se smlouvou či o podvodném chování společnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Německo. Toto předání údajů má právní základ ve čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Předání údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR smí proběhnout, jen pokud je to nutné k zajištění oprávněných zájmů společnosti novotegra GmbH či třetí strany a pokud nad nimi nepřevažují základní práva a svobody subjektů údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Výměna údajů se společností SCHUFA slouží také k naplnění zákonných povinností o prověřování bonity zákazníků (§ 505a a §506 německého občanského zákoníku). Společnost SCHUFA obdržené údaje zpracovává a používá je také k vytváření profilů (scoring), aby svým smluvním partnerům v Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku a případně v dalších třetích zemích (pokud k tomu Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany) mohla poskytovat informace mj. k posouzení bonity fyzických osob. Další informace o činnosti společnosti SCHUFA získáte v jejím informačním dokumentu dle čl. 14 GDPR nebo na stránce www.schufa.de/datenschutz.

Předávání osobních údajů různým registrům dlužníků
Společnost novotegra GmbH dále využívá ještě tyto registry dlužníků, aby si v případě existence oprávněného zájmu mohla zajistit informace o bonitě: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Vídeň, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Mnichov, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 Mnichov, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau.
 
Vedení celoskupinové databáze bonity
Pokud jsme v rámci toho, co připouští zákon, získali údaje o vaší bonitě (např. z registru dlužníků), ukládáme je v systému, k němuž mají přístup společnosti ze skupiny novotegra, které se podílejí na řízení úvěrů. Cílem je usnadnit zpracování u společných klientů a rozpoznat riziko neplacení. Přístup k databázi bonity je možný, jen pokud na tom má příslušná společnost ze skupiny oprávněný zájem.

 

6.  Kdo obdrží mé údaje?

Pokud využíváme ke zpracování zakázek využíváme služby jiných subjektů, neseme odpovědnost za ochranu vašich údajů. Všichni zpracovatelé jsou smluvně povinni nakládat s vašimi údaji důvěrně a zpracovávat je jen v rámci požadovaného plnění. Námi pověření zpracovatelé obdrží vaše údaje, jen pokud je potřebují k poskytnutí požadovaného plnění. Jedná se kupříkladu o poskytovatele IT služeb, které potřebujeme pro provoz a zabezpečení svých systémů, reklamní agentury a poskytovatele katalogů adres.

Vaše údaje se zpracovávají v zákaznických databázích BayWa r.e. a jejích dceřiných společností včetně novotegra GmbH. Tyto zákaznické databáze podporují zvyšování kvality stávajících zákaznických údajů (eliminace zdvojených údajů, poznámka o přestěhování či úmrtí, oprava adresy) a umožňují nám jejich obohacení o údaje z veřejných zdrojů. Tyto údaje jsou společnostem ze skupiny BayWa, které se podílejí na zákaznické databázi BayWa (dále jen „zúčastněné společnosti“), k dispozici a mohou být využity k personalizovanému přímému marketingu (např. newslettery), k cílenému online marketingu a k personalizovanému uspořádání internetového obchodu.

Pomocí zákaznické databáze mohou zúčastněné společnosti, které obsluhují stejné zákazníky, získat potřebné informace napříč celou organizací. Tento postup má za cíl poskytovat zákazníkům vždy ty nejaktuálnější a nejrelevantnější informace. Toto zpracování zájmů zákazníků představuje profilování ve smyslu čl. 4 GDPR. K automatizovanému rozhodování nedochází. Zákaznické údaje jsou ukládány v příslušných společnostech a odděleně, přičemž BayWa AG funguje jako poskytovatel služeb pro jednotlivé zúčastněné společnosti.

Přehled o společnostech ze skupiny BayWa AG najdete zde: https://www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften/

Pokud dojde k předložení nabídky / prodeji přes portály výrobců, budou vámi poskytnuté údaje zpracovány přímo na portálu daného výrobce. 

Příjemci vašich údajů mohou být úřady, soudy a externí auditoři, pokud to ukládá zákon nebo pokud je to zapotřebí při trestním stíhání.

Příjemci vašich údajů mohou navíc za účelem navázání a plnění obchodního vztahu být pojišťovny, banky, registry dlužníků a poskytovatelé služeb a při prodeji projektů také investoři.

 

7.  Po jak dlouhou dobu zůstanou mé údaje uloženy?

Vaše údaje zpracováváme až do ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí platných záručních lhůt, lhůt pro odpovědnost za vady, promlčecích lhůt a zákonných lhůt pro uchování informací (např. dle obchodního zákoníku či daňového zákona) či až po ukončení veškerých právních sporů, při kterých potřebujeme data jako důkaz. 

Záznamy videokamer se zpravidla mažou po 7 dnech.

 

8.  Zpracování údajů uchazečů o práci

Pokud zašlete své podklady přes kariérní portál společnosti novotegra, uložíme vaše osobní údaje v zabezpečeném provozním prostředí, abychom je ochránili před ztrátou či zneužitím. Odpovědnost za zpracování údajů nese příslušná společnost ze skupiny BayWa r.e., u které se přes náš kariérní portál ucházíte o pracovní místo. Kontaktní údaje této společnosti vyplývají z inzerátu na kariérním portálu novotegra.

 

8.1. Které údaje se zpracovávají a ze kterých zdrojů pocházejí? 

V rámci procesu žádosti o pracovní místo zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • kmenové údaje (např. jméno, datum narození, státní příslušnost, bydliště),
 • dokumenty (např. vysvědčení, potvrzení, životopis),
 • kvalifikace (např. údaje o vzdělání a pracovních dovednostech),
 • platební údaje (např. bankovní údaje pro náhradu výloh na ucházení se o pracovní místo),
 • komunikační údaje (např. e-mail, telefon),
 • údaje protokolu, které se generují při používání IT systémů.

Ke zpracovávaným údajům mohou v jednotlivých případech patřit také zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), např. údaje o zdravotním stavu, náboženské příslušnosti či členství v odborové organizaci, pokud nám je při zaslání podkladů sdělíte.

 

8.2. Pro jaké účely a na jakém právním základě se mé údaje zpracovávají? 

Zpracování vašich osobních údajů provádíme s ohledem na GDPR, národní zákony na ochranu osobních údajů i další relevantní národní zákony.

Zpracování osobních údajů slouží k procesům potřebným při přijetí zaměstnance, k navázání pracovního poměru se společností ze skupiny novotegra GmbH, u které jste se ucházeli o místo.

Právním základem pro přijetí zaměstnance je čl. 6, odst. 1, v. 1 b) GDPR ve spojení s relevantní národní úpravou k provádění předsmluvních opatření vedoucích k navázání pracovního poměru. V Německu zakotvil zákonodárce – doplňkově ke čl. 6 odst. 1 v. 1 b) GDPR – § 26 BDSG (Zpracování osobních údajů pro účely pracovního poměru).

Pokud se zpracovávají zvláštní kategorie osobních údajů, děje se tak na základě čl. 9 odst. 2 b) GDPR. Pokud je pro místo, o které jste se ucházeli, zapotřebí zpracovat údaje o zdravotním stavu, aby bylo možné posoudit práceschopnost, děje se tak na základě čl. 9 odst. 2 h) GDPR ve spojení s relevantní národní úpravou.

 

8.3. Jak probíhá proces žádosti o pracovní místo?

O místo zveřejněné na kariérním portálu novotegra se můžete přímo ucházet vyplněním příslušného formuláře. Vedle manuálního zadání máte možnost přenést do formuláře jisté kmenové údaje z profilu na stránce XING nebo LinkedIN nebo s použitím funkce CV Parsing.

O stavu zpracování žádosti o pracovní místo vás budeme informovat e-mailem. V rámci procesu žádosti o pracovní místo se vás případně zeptáme, zda vaše podklady smíme převést k jiným pracovním nabídkám, které odpovídají vašemu profilu, a to případně i v jiných společnostech ze skupiny BayWa r.e., či zda je smíme zahrnout do databáze uchazečů.

Pokud se přes pracovní portál novotegra neucházíte o konkrétní pracovní místo, případně se vás zeptáme, zda vaše podklady smíme převést k jiným pracovním nabídkám, které odpovídají vašemu profilu, v rámci skupiny BayWa r.e. Pokud není v okamžiku vaší žádosti k dispozici žádná pozice odpovídající vaší kvalifikaci či přání, případně vás rovněž zařadíme do databáze uchazečů, pokud s tím budete souhlasit.

Žádosti, které budou podány v tištěné podobě či e-mailem, nebudou přijaty s odkazem na proces přijímání zaměstnanců přes kariérní portál novotegra. Údaje nebudou přeneseny do systému pro správu údajů o uchazečích. Žádosti v tištěné podobě budou okamžitě skartovány způsobem, který odpovídá předpisům na ochranu osobních údajů. Žádosti podané e-mailem budou okamžitě smazány. Výjimkou je přijetí žádosti v tištěné podobě či e-mailem při zvláštní příležitosti (např. pokud se setkáme na veletrhu). Vaše údaje v takovém případě budou přeneseny do systému pro správu údajů o uchazečích. Pro žádosti tohoto druhu rovněž platí výše popsaný proces.

 

8.4. Kdo obdrží mé údaje? 

Ve společnosti ze skupiny novotegra GmbH, ve které se ucházíte o práci, budou přístup k vašim osobním údajům pro výše uvedené účely mít pouze odpovědné osoby a oddělení, která se podílejí na procesu přijímání zaměstnanců (např. nařízení, osobní oddělení, odborný útvar, zástupci zaměstnanců). Pokud osoby zúčastněné na procesu přijímání zaměstnanců přináležejí k jiné společnosti ze skupiny novotegra GmbH, mohou jim vaše údaje v jednotlivých případech být poskytnuty. 

Ke splnění smluvních závazků a zákonných povinností využíváme různé poskytovatele služeb. S těmi jsme uzavřeli smlouvy, které předpisy na ochranu osobních údajů vyžadují, pokud pro nás zpracovávají osobní údaje. Ke správě podkladů při výběru zaměstnanců využíváme softwarové řešení společnosti rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburk, která je pro nás v tomto ohledu činná jako zpracovatel.

 

8.5. Jsou osobní údaje předávány do třetích zemí? 

Pokud se ucházíte o práci ve společnosti ze skupiny novotegra GmbH mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), dochází k předávání osobních údajů na základě čl. 49 odst. 1 b) GDPR, pokud nejsou k dispozici žádné jiné přiměřené záruky ochrany osobních údajů.

Počítačové centrum pro platformu rexx systems GmbH, kterou využíváme, se nachází v Německu.

 

8.6. Po jak dlouhou dobu zůstanou mé údaje uloženy? 

Vaše údaje musíme ukládat po dobu 6 měsíců, abychom dostáli zákonným požadavkům na řádné zpracování žádosti o pracovní místo a mohli zodpovědět otázky v souvislosti se žádostí a/nebo jejím odmítnutím. 

Vaše osobní údaje mažeme 6 měsíců po uzavření žádosti, tj. poté, co jsme vám zaslali informaci o přijetí či odmítnutí. Pro statistické účely se vytvářejí anonymizovaná kmenová data o uchazečích.

Jakmile vyjádříte souhlas se zahrnutím do databáze uchazečů, budou tam vaše údaje uloženy a zpracovávány po dobu 12 měsíců. Po uplynutí tohoto období budou vaše osobní údaje smazány.

Jakmile vám bude nabídnuto pracovní místo u novotegra GmbH a vy vyjádříte souhlas se zařazením do příslušného výběrového procesu, budou vaše údaje předány příslušné společnosti. Pro vaše osobní údaje pak platí výše uvedené období uchování v délce 6 měsíců po ukončení výběrového řízení. Pokud výběrové řízení nevedlo k zaměstnání nebo pokud nevyjádříte souhlas se zařazením do výběrového řízení, budou vaše údaje opět vráceny do databáze uchazečů, pokud ji vůbec opustily. V obou případech budou vaše osobní údaje uloženy na období 12 měsíců počínaje datem původního zahrnutí do databáze a následně budou uloženy.

Souhlas s uložením svých údajů do naší databáze uchazečů můžete kdykoli odvolat. V takovém případě pak platí obvyklá lhůta uchování v délce 6 měsíců. Manuální výmaz vašich údajů před koncem obvyklé doby uchování není možný.

 

9.  Komunikace e-mailem

Upozorňujeme, že zasílání nešifrovaných e-mailů je nutné považovat za nebezpečné, jelikož o jejich obsahu se mohou dozvědět neoprávněné osoby a případně jej mohou pozměnit. Proto doporučujeme, abyste při komunikaci s námi neposílali žádné citlivé údaje e-mailem. Když se ucházíte o práci, použijte náš kariérní portál, protože tam lze vaše podklady přenášet zabezpečeně. Pokud bude nutné zaslat citlivé údaje e-mailem, využijte šifrovací možnosti.

 

10. Které údaje se shromažďují při návštěvě této stránky?

10.1. Obecné informace k využívání cookies
Společnost novotegra na své stránce využívá tzv. cookies a pixely (dále jen „cookies“). Jsou to malé textové či obrazové soubory, které váš prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon apod.), aby mohl vyvolat jisté informace, pokud naši stránku na stejném zařízení otevřete znovu. Cookies přijímá váš prohlížeč a slouží k identifikaci vašeho přístroje.

Cookies využíváme k tomu, aby naše stránka byla uživatelsky přívětivá. Na vašem koncovém zařízení bude rozpoznáno výlučně cookie. Osobní údaje se ukládají výlučně po výslovném souhlasu nebo v případě, že je to nezbytné pro využití služeb, které požadujete. 

Jiná cookies zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě. Pokud si to nepřejete, můžete prohlížeč nastavit tak, abyste o ukládání cookies byli informováni a mohli rozhodovat v jednotlivých případech. Zakázání cookies může omezit funkčnost naší stránky.

Následuje vysvětlení rozsahu a funkčnosti cookies, které novotegra využívá na své stránce:

a. Funkční cookies
Pomocí tzv. funkčních cookies se ukládají již zadané údaje (např. uživatelské jméno, volba jazyka nebo místo, kde se nacházíte) a uživateli se nabízejí lepší, personalizované funkce. Tento druh cookies navíc umožňuje provádět vyžádané funkce, například přehrávání videí. Shromažďují se anonymizované údaje. Vaše pohyby na jiných stránkách se nesledují.

b. Volitelné cookies 
Díky volitelným cookies si stránka vyvolá informace, které ovlivňují způsob, jakým se stránka chová nebo jak vypadá, např. váš preferovaný jazyk nebo region, v němž se nacházíte. 

c. Analytické cookies
Tyto cookies nám pomáhají shromažďovat informace o způsobu používání naší stránky, tj. o počtu návštěvníků a o původu návštěvnosti. Pomocí těchto údajů můžeme měřit výkonnost naší stránky a iniciovat zlepšení. Analytické cookies nám umožňují zjistit, který obsah uživatelé otevírají nejčastěji a nejméně často, zda se jim objevují chybová hlášení a jak se uživatelé na naší stránce pohybují. Shromážděné údaje jsou souhrnné, a tedy anonymní. K identifikaci uživatele nedochází. Používáme tyto cookies výlučně k tomu, abychom soustavně zlepšovali výkonnost stránek novotegra a související uživatelský prožitek. Pokud nejste srozuměni s tímto anonymizovaným shromažďováním údajů o svém uživatelském chování, můžete mu zabránit deaktivací cookies v prohlížeči.

d. Marketingové cookies
Marketingové cookies se používají, aby bylo možné uživateli cíleně zobrazit relevantní reklamu, která odpovídá jeho zájmům. Dále je používáme k měření efektivity určitých kampaní. Tento typ cookies rozpoznává, zda byla stránka navštívena či nikoli. Tato informace může být sdělena třetím stranám. Cookies, která slouží k lepšímu oslovení cílové skupině a pro reklamní účely, se často spojují s funkcemi třetích stran.

 

10.2. Konkrétně využívané cookies
Konkrétní cookies, která se používají na každé stránce novotegra, jsou na ní popsány. Zápatí každé stránky obsahuje odkaz na sekci „Tracking na naší stránce a možnost opt-out“. Tamtéž najdete i odkazy, s jejichž pomocí se můžete od použití cookies odhlásit.

 

11. Diagnóza, korekce a optimalizace pomocí Sentry

11.1. Rozsah a účel zpracování
Službu Sentry (poskytovanou společností Functional Software, Inc., 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, USA) používáme ke zlepšení technického výkonu našich služeb na našich webových stránkách sledováním stability systému a identifikací chyb v kódu. Uživatelské údaje, jako jsou informace o zařízení a čas chyby, jsou shromažďovány anonymně a nejsou spojeny s jinými údaji. Shromážděné údaje budou po dosažení účelu vymazány.

11.2. Typ údajů
V případě přenosu chyb lze přenášet a zpracovávat následující údaje:

 • IP adresa (pouze pro technický přenos chyby) 
 • Typ/verze prohlížeče 
 • Operační systém / verze operačního systému 
 • Stopa chyby (kde a jak k chybě došlo) 
 • Případně text z kontaktního formuláře (pokud se vyskytne chyba v kontaktním formuláři)

Software běží výhradně na vlastních serverech v Německu. Osobní údaje uživatelů se ukládají pouze tam. Údaje nebudou předány třetím stranám. novotegra nevyhodnocuje žádné údaje pro reklamní účely.

11.3. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je článek 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR (oprávněný zájem správce). V našem oprávněném zájmu je zlepšovat technickou výkonnost našich služeb na našich webových stránkách sledováním stability systému a identifikací chyb v kódu.

11.4. Délka doby uchovávání
Následující osobní údaje budou ihned po přenosu vymazány, protože se používají pouze pro přenos mezi serverem a klientem:

 • IP adresa

Následující osobní údaje budou uchovávány pro výše uvedený účel po dobu 90 dnů a poté budou trvale vymazány:

 • Typ/verze prohlížeče 
 • Operační systém / verze operačního systému  
 • Stopa chyby  
 • Text z kontaktního formuláře

11.5. Možnost vznést námitku
Jelikož vaše IP adresa není zaznamenána, nemůžeme vám již uložené údaje přiřadit, a proto ukládáme zpravidla anonymní údaje. Právo na odvolání proto existuje pouze v jednotlivých případech, kdy jsme uložili osobní údaje v souvislosti s obsahem nesprávného kontaktního formuláře. Chcete-li uplatnit své právo na vznesení námitky, kontaktujte prosím: data-protection-officer(at)baywa-re.com.
 

12. Jsou osobní údaje předávány do třetích zemí?

K předávání údajů do třetích zemí v jednotlivých případech dochází jen na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany, standardních smluvních doložek Evropské komise, vhodných záruk či vašeho výslovného souhlasu.

 

13. Jaká práva mám v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Máte kdykoli právo na informaci, opravu, smazání či omezení zpracování svých údajů, které ukládáme, právo vznášet námitky vůči zpracování či právo na právo na přenositelnost údajů a na stížnost podle ustanovení předpisů na ochranu osobních údajů. 

Právo na informace
Můžete od nás požadovat informaci, zda a v jakém rozsahu zpracováváme vaše údaje.

Právo na opravu
Pokud zpracováváme vaše údaje, které jsou neúplné či nesprávné, můžete od nás kdykoli požadovat jejich opravu či doplnění.

Právo na smazání
Můžete od nás požadovat smazání svých údajů, pokud je zpracováváme nezákonně nebo pokud jejich zpracování nepřiměřeně zasahuje do vašich oprávněných zájmů hodných ochrany. Upozorňujeme, že mohou existovat důvody, které brání okamžitému smazání, např. pokud máme zákonnou povinnost údaje uchovávat.
Nezávisle na tom, zda využijete své právo na smazání, k tomu neprodleně a v plném rozsahu přistoupíme sami, pokud tomu nebrání žádné smluvní či zákonné lhůty uchování.

Právo na omezení zpracování
Omezení zpracování svých údajů od nás můžete vyžadovat, pokud

 • popíráte přesnost údajů, a to po dobu, kterou potřebujeme k přezkoumání přesnosti údajů,
 • je zpracování údajů nezákonné, ale vy odmítáte jejich smazání a namísto toho požadujete omezení jejich využívání,
 • již údaje pro daný účel nepotřebujeme, vy ale tyto údaje ještě potřebujete k uplatnění či obhajobě právních nároků nebo
 • jste vznesli námitku vůči zpracování údajů.

Právo na přenositelnost údajů 
Můžete od nás požadovat, abychom vám údaje, které jste nám poskytli, dali k dispozici ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu, nebo abychom je předali jinému správci, pokud

 • tyto osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, který jste nám udělili a který můžete odvolat, či k naplnění smlouvy mezi námi a
 • toto zpracování probíhá pomocí automatizovaných postupů.

Případné přímé přenesení údajů na jiného správce můžete požadovat, pokud je to technicky proveditelné.

Právo na vznesení námitek
Pokud vaše osobní údaje zpracováváme z oprávněného zájmu, můžete vůči tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Totéž platí i pro profilování, které se opírá o tato ustanovení. V takovém případě nebudeme vaše údaje dále zpracovávat, ledaže jsme schopni prokázat důvody pro zpracování, které jsou hodné ochrany a převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, vykonání či hájení právních nároků. Máte právo kdykoli a bez uvedení důvodů vznést námitku vůči zpracování svých údajů za účelem přímého marketingu.

Právo na stížnost
Pokud jste toho názoru, že při zpracování vašich osobních údajů porušujeme německé nebo evropské právo na ochranu osobních údajů, žádáme vás, abyste se s námi spojili, abychom mohli zodpovědět vaše otázky. Samozřejmě máte také právo obrátit se dozorový úřad, který odpovídá za společnost novotegra GmbH, jímž je zemský pověřenec Bádenska-Württemberska pro ochranu osobních údajů a svobody informací.

Pokud vůči nám chcete uplatnit některé z uvedených práv, využijte kontaktní údaje uvedené v bodě 1. V případě pochybností si můžeme vyžádat další informace k potvrzení vaší totožnosti.

 

14. Mám povinnost poskytnout údaje?

Zpracování vašich údajů je zapotřebí k uzavření, resp. k plnění naší smlouvy s vámi. Pokud nám údaje neposkytnete, budeme muset uzavření či provádění smlouvy zpravidla muset odmítnout nebo již nebudeme moci plnit stávající smlouvu a budeme ji muset ukončit. Nemáte však povinnost udělit souhlas ke zpracování osobních údajů, které nejsou relevantní pro plnění smlouvy či je nepožaduje zákon.

Kontakt