Typ av Tak

Platt tak

Typ av Monteringsanordning

Sydvänt

Byggnadsprojekt

Logistiklager

Installerad kWp

500

Takmonterade solceller åt Mercedes-Benz

Kostnads- och koldioxidbesparingar hos fordonstillverkaren

Mercedes-Benz Italia har ambitiösa mål för att minska sina koldiodutsläpp. Med hjälp av novotegra har man monterat närmare 1 400 solcellsmoduler på taket till ett 240 m² stort logistiklager i Rom. Det ger en årlig besparing på ca 300 ton koldioxid och nästan 35 procent lägre energikostnader.

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Bivio di Capanelle, Italien

Utgångsläge

Teamet från Mercedes-Benz såg stora möjligheter i omställningen till förnybar energi. Den ökade andelen ren energi minskar inte bara koldioxidutsläppen väsentligt utan kan även ge företaget lägre elräkningar.
Solcellsmoduler på taket till den stora logistikbyggnaden gav potential att producera stora mängder elektrisk ström åt företaget. novotegra valdes ut som idealiskt montagesystem för projektet.

 

Utmaningar

Anläggningen i norra Rom har en total yta på 240 m2 och är riktad mot söder, vilket passar vårt montagesystem för sydvända, platta tak. Med programvaran Solar-Planit kunde vi hjälpa Mercedes Italia med den ursprungliga konceptplaneringen. I den slutgiltiga planen tog man framförallt hänsyn till väderstrecket för att optimera upptaget av solenergi. Enligt ritningen skulle närmare 1 400 enskilda solcellsmoduler monteras på det platta taket. Med vårt stöd kunde projektet till och med slutföras tidigare än planerat.

 

Resultat

Man räknar med att anläggningen kan tillgodoräkna sig byggkostnaderna på bara fyra år. Den täcker 40 procent av energibehovet lokalt och sparar därmed 35 procent i energikostnader årligen. Mercedes Italia kan enkelt överblicka hur mycket elektrisk ström som produceras varje dag. Hela projektet har kapacitet att producera upp till 500 kWh och spara upp till 300 ton koldioxid om året. novotegra har redan anlitats för liknande projekt på fler platser i Italien.

 

  • Vårt flexibla system för platta tak var rätt lösning för denna företagsbyggnad
  • Genom att förlänga grundskenan vid kanten fick man en bättre fördelning och kunde minska den nödvändiga ballasten
  • Det i sin tur ger en lägre ytbelastning. Projektet finns komplett dokumenterat och illustrerat i en slutrapport i Solar-Planit

 

Mer om systemet

Fler intryck

Kontakt