Typ střechy

Plochá střecha

Uchycení

Jižní systém

Typ projektu

Logistické hale

Instalovaná velikost (kW)

500

Střešní fotovoltaika pro Mercedes-Benz

Automobilka snižuje náklady i emise uhlíku

Společnost Mercedes-Benz v Itálii si vytyčila ambiciózní cíl snížení emisí CO2 a s pomocí společnosti novotegra instalovala na logistické hale v Římě o rozloze 240 m² takřka 1 400 solárních modulů. Výsledkem je roční úbytek vypuštěného CO2 o 300 tun a 35% úspora nákladů na energie.

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Bivio di Capanelle, Itálie

Výchozí situace

Tým společnosti Mercedes-Benz spatřoval v přechodu na obnovitelné energie velké šance. Zvýšení podílu čistých energií přináší nejen výrazné omezení emisí CO2, ale vedle toho může přispět i ke snížení faktur společnosti za energie. Montáží solárních modulů na střechy logistických hal byla umožněna výroba velkého množství elektrického proudu pro potřeby společnosti. Jako ideální montážní systém pro projekt bylo zvoleno řešení společnosti novotegra.

 

Problémy

Elektrárna na severu Říma má rozlohu 240 m2 a je orientovaná na jih, takže náš jednovrstvý montážní systém pro plochou střechu s jižní konfigurací přišel jako na zavolanou. Pomocí softwaru Solar-Planit jsme společnosti Mercedes v Itálii pomohli s plánováním původního konceptu. Konečný plán zohledňoval zejména ideální orientaci v zájmu optimálního záchytu sluneční energie. Návrh předpokládal, že plochá střecha bude osázena takřka 1 400 jednotlivými fotovoltaickými moduly. Díky naší podpoře mohl být projekt uzavřen dříve, než se původně předpokládalo.

 

Výsledek

Předpokládá se, že náklady na výstavbu elektrárny se vrátí do čtyř let. Panely pokrývají 40 % spotřeby elektřiny v závodě, čímž ročně šetří 35 % nákladů na energie. Závod Mercedes Itálie má vždy přehled o tom, kolik proudu se každý den vyrobí. Celý projekt má výrobní kapacitu až 500 kWp a každý rok ušetří až 300 tun CO2. Řešení novotegra již bylo využito pro obdobné projekty v dalších italských závodech.

 

  • Díky flexibilnímu systému pro ploché střechy jsme zde dostáli nárokům této firemní budovy
  • Základní profily byly na okrajích prodlouženy, aby se snížila potřebná zátěž
  • Výsledkem je nízké zatížení povrchu střechy. Vše bylo kompletně dokumentováno a znázorněno v konečné projektové zprávě od Solar-Planit

 

Více o systému

Další imprese

Kontakt