Platt tak | Öst-västvänt II (et-lags) « the allrounder »

Vår flexibla lösning för öst-västvända installationer, ett lager grundskena

  • Maximalt nyttjande av takytan och jämn elproduktion
  • Optimal modulvinkel på 13° för hög effektivitet och självrengöring
  • Korsande kopplingar i modulfältets kant ger god stabilitet
  • Hög flexibilitet tack vare individuellt valbara radavstånd
  • Tillåter sammanhängande modulfält upp till 34 m längd

 

Dina fördelar

Vindtunneltestad aerodynamik

 

Breda, genomgående grundskenor för optimal lastfördelning och lågt anläggningstryck

 

Modulstöd och grundfotsats klickas fast – utan skruvar

 

Lämpligt för breda moduler

 


Komponenter

Modulfixering Uppstagning Profilskena

Komponenter

Klicka på + symbolerna för att se komponenterna i detta montagesystem.

 


More information about the flat roof mounting system

Med vårt montagesystem Öst/väst II får du maximalt ut av hela din platta takyta. Jämfört med sydupphöjningen kan du installera nästan den dubbla modulytan. Därmed fördelas strömproduktionen jämnare över dagen. Montagesystemet Öst/väst II är ett säkert och stabilt system för platta tak med en lutning på upp till 5° – och installeras dessutom både snabbt och enkelt. På taket fixeras montagesystemet genom sin egen vikt och vid behov med ballaststenar. Tack vare en optimerad aerodynamik kräver systemet ingen eller endast liten ballast, vilket är en fördel för platta tak med låga lastresurser. Montagesystemet består av endast några få komponenter. Underkonstruktionen läggs som ett modulnät. Basfot och modulstöd klickas fast och modulerna kläms fast på den korta ramsidan. Grundskenan, som kan användas som kabelkanal, har rundade kanter och ett skikt som skyddar takmaterialet. Systemet används för tak med takfolie eller takpapp och kan även monteras på grustak.

Med våra olika stöd kan vi ta hänsyn till individuella belastningar – även vid höga belastningskrav. Som standard kan montagesystemet Öst/väst II belastas med 2,4 kN/m²; alternativt, om modulerna fästs på långsidan ända upp till 4,8 kN/m².

 


Monteringsvideo

Så enkelt monterar du vårt system.


Modulutgåvor

Tillverkare Modulserie Platt tak II / Platt tak III Platt tak II med 3. grundskena Iläggssystem porträtt Iläggssystem horisontellt Iläggssystem stående med stödskena Status
Sug Tryck Sug Tryck Sug Tryck Sug Tryck Sug Tryck

De angivna värdena (i Pascal (Pa)) representerar den tillåtna belastningen. Säkerhetsfaktorn 1,5 som ska beaktas enligt IEC 61215 är redan inkluderad. Vi har sammanställt de listade uppgifterna åt dig efter bästa kunskap och samvete från individuella godkännanden eller installationsanvisningar från tillverkarna. Vi tar inget ansvar för överföringsfel eller ändringar av värdena med kort varsel.

 

Vi stödjer dig i ditt projekt

Systemplanering med Solar-Planit

Planera för olika taktyper, takbeläggningar och underkonstruktioner

Installationsservice

Ditt projekt står i centrum – våra experter stödjer dig på plats

Seminarier & utbildningar

Håll dig uppdaterad och lär dig mer om våra montagesystem

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra montagesystem-experter besvarar gärna dina frågor! Vi ger stöd och råd i alla frågor som rör novotegra.

Kontakt
Kontakt
Köp nu