Typ av Tak

Tegeltak

Typ av Monteringsanordning

Iläggssystem

Byggnadsprojekt

Familjehem

Installerad kWp

29.76

Bli självförsörjande

Hjälp för ett hållbart enfamiljshus

Med hjälp av novotegra utrustades ett enfamiljshus i Tyskland med 185 m2 solcellspaneler. Husägarna ville vara självförsörjande av ström, varmvatten och värme i så stor utsträckning som möjligt. Vi hjälpte dem mer än gärna att nå det här målet.

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Tübingen, Tyskland

Utgångsläge

I Tübingen i Tyskland ville en familj göra mer för att skydda miljön. novotegra ombads att montera solcellspaneler på takets östra och västra sida.

 

Utmaningar

Vi valde ett iläggssystem för högkantsmontering av solcellsmodulerna för installation på tegeltaket. Projektet krävde noggrann planering. En viktig aspekt var att generera tillräckligt mycket energi under hela året och inte bara på sommaren när det är ljusare längre. Med Solar-Planit kunde vi planera anläggningen snabbt och enkelt.

 

Resultat

På en 185 m2 stor yta installerades solcellspaneler som nu genererar 29,76 kWp solenergi. Det ger en imponerande besparing av energikostnaderna på lång sikt och skonar även miljön. Fastigheten genererar nu ungefär 18,7 ton mindre koldioxidutsläpp per år.

 

  • Homogent panelfält
  • Snyggt iläggssystem i kombination med helsvarta paneler
  • Panelfältsöppningar för takfönster möjliga 

 

Mer om systemet

Fler intryck

Kontakt