Typ av Tak

Platt tak

Typ av Monteringsanordning

Öst-västvänt System

Byggnadsprojekt

Företagets byggnad

Installerad kWp

846

Tetra Pak får hjälp att nå målet med nollutsläpp

Solenergi på taket: Ett paket där allt ingår

Det globala förpackningsföretaget Tetra Pak ligger i täten inom sin bransch när det gäller förnybar energi. I samarbete med BayWa r.e. AG har företaget installerat novotegra med 846 kWp solenergi på taket till fabriken i Rubiera, Italien.

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Rubiera, Italien

Utgångsläge

Tetra Pak arbetar med att fasa ut fossila bränslen i hela värdekedjan och agerar proaktivt när det gäller klimatförändringar. Interna processer som utbildning av leverantörer och Post Consumer Recycling genomförs av företaget. novotegra ombads montera hundratals solcellspaneler på en av förpackningsanläggningarna.

 

Utmaningar

novotegra hade redan genomfört ett liknande projekt för några år sedan med lyckat resultat. Därför fanns det redan processer och förbindelser som förenklade projektet och vi kunde ge det bästa anbudet vid upphandlingen. Med hjälp av vårt novotegra-system och vår erfarna personal kunde vi utföra det här projektet.

 

Resultat

Anläggningen i Rubiera genererar 980 000 kWh om året. Det innebär att 580 ton mindre koldioxid produceras varje år. Detta är en viktig del av Tetra Paks globala utsläppsstrategi för att skydda klimatet internationellt.

 

  • Tack vare det flexibla monteringssystemet kunde takytan utnyttjas optimalt.

 

Mer om systemet

Kontakt