[Translate to SV:]

Typ av Tak

Platt tak

Typ av Monteringsanordning

Öst-västvänt System

Byggnadsprojekt

Skolbyggnad

Installerad kWp

100

Fina betyg för novotegra

Solpaneler på taket på en schweizisk skola

Att minska koldioxidavtrycket för en skola genom att installera solpaneler på taket är en intressant utmaning. Hur kunde vi leverera en omfattande lösning och samtidigt störa undervisningen på skolan så lite som möjligt?

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Uznach, Schweiz

Utgångsläge

I Uznach i Schweiz sätter de lokala myndigheterna ett gott miljövänligt exempel. Genom att installera solpaneler på en skolbyggnad kunde man bli mer miljövänlig. Den valda lösningen måste dock installeras snabbt och smidigt utan att störa lektionerna.

 

Utmaningar

Eftersom det redan fanns ett omfattande grönt tak var vi tvungna att montera panelerna upphöjt. Trots att layouten verkade enkel krävdes det omfattande logistikplaneringen för arbetet i orten. Vår expertis kom väl till pass innan någon anlände till platsen.

 

Resultat

Det tog bara tre dagar att installera den färdiga lösningen följt av två månaders planering. Det här 500 m2 stora skoltaket producerar 100 kWt solenergi. Det är ett litet men viktigt steg i de loka myndigheternas pågående miljöförbättringar.

”novotegra har snabbt blivit det bästa valet för dem som behöver snabb och effektiv projektomsättning.”

 

Mer om systemet

 

Fler intryck

Kontakt