Typ av Tak

Tegeltak

Typ av Monteringsanordning

Klämsystem

Byggnadsprojekt

Familjehem

Installerad kWp

13.2

Energieffektiva bostadsområden

Solenergi ger både ekonomiska och estetiska fördelar

I Hügelshart nära Augsburg i Tyskland satsar bostadsutvecklarna högt för att visa att hållbarhet inte bara är viktigt för vår planet. Här byggs fastigheter som står för ekonomisk lönsamhet och arkitektonisk finess.

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Hügelshart, Tyskland

Utgångsläge

2015 började man projektera det bostadsområdet ”Effizienzhaus Plus” med målet att skapa ett pilotprojekt som skulle öka acceptansen av förnybara energier. För varje hus konstruerades moderna klimatsystem, luft-/vattenvärmepumpar och lagringsbatterier. Solenergi spelade en viktig roll i projektet och novotegras system valdes ut för monteringen på tegeltaken.

 

Utmaningar

Solcellsanläggningarna som monterades på taken måste stämma överens med arkitekternas visioner för området. Dessutom behövde de vara så effektiva att man nådde de uppsatta energimålen. Med Solar-Planit kom vi runt alla begränsningar på platsen och kunde planera en anläggning som uppfyller alla specifikationer.

 

Resultat

I juli 2017 flyttade de första boende in i sina hus. Med totalt 760 m² solcellspaneler på taken var helheten minst sagt imponerande. Efter tre års utvärdering av husen konstaterades att egenproduktionen per hus överstiger 70 % av det egna energibehovet.

För 13 hus ger det en årlig koldioxidbesparing på 5,3 ton. Med solenergi som det viktigaste verktyget är det ett fantastiskt resultat för vårt montagesystem. Partnersamarbeten som detta ger oss verkligen möjlighet att förverkliga visioner.

 

  • Skenutgragning möjliggör montering i ett lager ända mot takfönstret
  • Även på platta tegeltak ger novotegras lösning ett estetiskt tilltalande systemutseende. Tack vare skenutgragningar kan modulerna monteras i ett lager ända mot takfönstren

 

Mer om systemet

 

Fler intryck

Kontakt