Typ av Tak

Falsat plåttak

Typ av Monteringsanordning

Iläggssystem

Byggnadsprojekt

Förskola

Installerad kWp

29.76

Självförsörjande förskola

Takmonterade solceller i Stuttgart

Kunden kontaktade novotegra för att få hjälp att montera solcellsmoduler på taket till en förskola i Stuttgart i Tyskland. Vårt team tog sin an utmaningen med en mycket snäv tidsram och många platsbetingade utmaningar. 

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Stuttgart, Tyskland

Utgångsläge

Tillsammans med installatören ”Elektro Dietrich” skulle man hjälpa förskolan att minska sitt ekologiska avtryck. Det effektivaste sättet att nå målet var att installera solcellsmoduler på taket.
novotegra fick i uppdrag att analysera förutsättningarna på platsen och föreslå den bästa montagelösningen.

 

Utmaningar

Merparten av byggnadens falsade plåttak på 240 m² var planterat, vilket innebar att solcellsmoduler bara kunde förläggas till de fasade ytterkanterna. Med hjälp av vår programvara Solar-Planit gällde det att noga planera och optimera användningen av det begränsade utrymmet. Installation måste dessutom passa ihop med byggnadens karakteristiska arkitektur. Slutligen skulle hela projektet planeras och genomföras på några få veckor.

 

Resultat

Med en energibesparing på 29.76 kWh kunde förskolan minska sina koldioxidutsläpp med runt 17 ton per år. novotegras klämsats stående fals visade sig vara en idealisk lösning för projektet. Projektframgångarna blev en mycket god referens för våra kunder. Installatörsfirman ”Elektro Dietrich” fick så många nya förfrågningar att man tillfälligt tvingades lägga ut uppdrag för att täcka behovet (medan verksamheten expanderade). 

 

  • På detta falsade plåttak installerade vi ett optimalt antal moduler med vårt iläggssystem och skapade samtidigt en optiskt tilltalande anläggning

 

Mer om systemet

 

Kontakt