Typ av Tak

Vågformad eternit och sandwichpaneler

Typ av Monteringsanordning

Klämsystem

Byggnadsprojekt

Textilföretag

Installerad kWp

392.63

Takmonterade solceller i textilbranschen

Självhushållning med hållbart producerad el

För detta projekt kontaktades vi av ett stort textilföretag i Prato i Toscana. Med novotegras hjälp ville man komma närmare målet om självförsörjning. Nu producerar företaget närmare 500 000 kWh på plats och sparar hundratals ton koldioxid.

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Prato, Italien

Utgångsläge

Det framgångsrika italienska textilföretaget Albini Group leds i dag i femte generationen. Med detta projekt tar företaget ett omvärldsansvar och gör hållbarhet till en central del av verksamheten. Nyckeln till strategin är hållbart producerad el från egna solceller. Därmed drar man nytta av det vackra vädret i Toscana.

 

Utmaningar

novotegra fick i uppdrag att planera och genomföra takprojektet på den 2 000 m² stora anläggningen i Toscana. Installationen på det välvda taket med sandwichpaneler kunde lösas med vår korta profil C33.

 

Resultat

På mindre än en månad genomfördes de slutgiltiga projektplanerna. Nu producerar anläggningen 482 000 kWh ren solel varje år. Det motsvarar en årlig koldioxidbesparing på 1.346 ton. Efter en utbyggnad av anläggningen planerar man för ytterligare 105 000 kWh. Albini Group är mycket nöjda med resultatet och ser fram nästa steg på vägen mot energioberoende.

 

  • Raka moduler på välvda tak? Med våra korta profiler kan en solcellsanläggning på sådana tak vara både ekonomisk och optiskt tilltalande

 

Mer om systemet

Kontakt