Typ av Tak

Platt tak

Typ av Monteringsanordning

Öst-västvänt System

Byggnadsprojekt

Företagets byggnad

Installerad kWp

99.35

Utvecklar hållbara tekniker

Takmonterade solcellsanläggningar minskar kostnader och utsläpp hos IHSE

Genom att installera solcellsanläggningar på taken kunde det tyska teknikföretaget IHSE minska sitt koldioxidavtryck och skicka ett positivt budskap. 

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Oberteuringen, Tyskland

Utgångsläge

IHSE är teknikledande i Tyskland och har alltid blicken mot framtiden. Framtiden är dekarbonisering, och därför stakade man ut målet att bli självförsörjande på energi. Företagets nya byggnad i Oberteuringen utrustades med takmonterade solcellsmoduler. novotegras sofistikerade tillvägagångssätt för ballasthantering spelade en viktig roll. 

 

Utmaningarna

Solcellsanläggningen behövde skyddas mot de starka vindarna, som är ökända i regionen. Genom noggrann planering skapades den mest optimala och motståndskraftiga layouten för solcellsmodulerna innan det praktiska arbetet tog vid. 

 

Resultatet 

Nu produceras 99,35 kWp på byggnadens platta tak. Kompletterande miljöåtgärder, som bivänliga grönytor och en biotop, tillför ännu mer djup till projektet. En årlig koldioxidbesparing på uppskattningsvis 182 ton är verkligen värd att fira!

 ”En helhetssyn på hållbarhet, där man tittar på biologisk mångfald vid sidan av förnybara energier, har givit häpnadsväckande resultat hos IHSE. Det här projektet visar att vi alltid kan göra mer för att främja en renare affärsverksamhet.”

 

Mer om systemet

 

Fler intryck

Kontakt