rooftop with photovoltaic

Typ av Tak

Platt tak

Typ av Monteringsanordning

Öst-västvänt System

Byggnadsprojekt

Kommerciel bygning

Installerad kWp

48.8

Banar väg för hållbar energi

Implementering av takmonterade solceller hos ett städföretag i Duiven, Nederländerna

Med den framgångsrika implementeringen av Platt tak III-systemet, som installeras nästan helt utan verktyg, har Solar en Projecten hjälpt Nederrijn Schoonmaak nå sina hållbarhetsmål.

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Duiven, Holland

Utgångsläge

Städföretaget Nederrijn Schoonmaak har ett stort miljöengagemang. Nu ville man bli mer hållbart och bidra till det miljöbevarande arbetet. I samarbete med Solar Projecten en Services valde Nederrijn ut novotegra-systemet Platt tak III till sin solcellsanläggning.

 

Utmaningar

Den första utmaningen var att övertyga byggherren. När tillståndet var på plats följde planeringen med det kostnadsfria planeringsverktyget Solar Planit. Tack vare optimerade egenskaper och prefab-komponenterna i Platt tak III-systemet genomfördes installationen snabbt och enkelt med några få verktyg.

 

Resultat

När takprojektet hos Nederrijn Schoonmaak implementerats nåddes en imponerande effekt på 48,8 kWp, vilket ger en CO2-besparing på 23,77 ton om året. Trots de initiala svårigheterna är företaget mycket nöjda med resultatet.

”De optimerade funktionerna i Platt tak III-systemet möjliggjorde en snabb installation och speglar även perfekt vårt engagemang för kvalitet och effektivitet.”

 

 

Mer om systemet

 

Fler intryck

Kontakt