Typ av Tak

Platt tak

Typ av Monteringsanordning

Öst-västvänt System

Byggnadsprojekt

Privata hushåll

Installerad kWp

9

Takmonterade solceller hos privata hushåll

Stöd till självförsörjning för ett småhus

Ägarna till ett enbostadshus ville ge sitt bidrag till energiomställningen och vände sig till novotegra. Med solcellsmoduler på taket kunde man producera egen el och sänka elräkningen.

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Flawil, Schweiz

Utgångsläge

Ett småhus på 120 m² i Flawil i Schweiz blev en ny utmaning för vårt projektteam. Här gällde det att producera så mycket solel som möjligt så effektivt som möjligt på en liten yta.

 

Utmaningar

Platsbristen var en utmaning, och projektet skulle dessutom passa in i byggnadens estetiska uttryck. En kompetent projektledning behövdes för att säkerställa en god kommunikation mellan arkitekter, installatörer, byggföretag och övriga personer på byggplatsen.

 

Resultat

Efter en framgångsrik installation av solcellsmoduler med novotegra producerar fastigheten nu 9 kWh om året. Ägarna till huset vet att de gör något för att skydda vår planet och bidra till en bättre framtid.

 

  • Detta tak är ”grönt” inte bara genom vegetationen utan även genom koldioxidbesparingarna och hållbarheten med vårt gröna taksystem
  • Tack vare de höga stöden ligger solcellsmodulerna tillräckligt långt från vegetationen och den vertikala monteringen av modulerna undanröjer problem med hög snöbelastning

 

Fler intryck

Kontakt