[Translate to SV:]

Typ av Tak

Platt tak

Typ av Monteringsanordning

Öst-västvänt System

Byggnadsprojekt

Logistiek centrum

Installerad kWp

7000

Nya dimensioner för takmontering

Oanvända ytor och fördjupade samarbeten

novotegras system för platta tak optimerar en solcellsanläggning i Alblasserdam i Nederländerna. Med en total yta på 27 268 kvadratmeter är det novotegras största projekt hittills.

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Alblasserdam, Nederländerna

Utgångsläge

Tillsammans med den globala fastighetskoncernen Goodman utvecklade och förverkligade vårt team ett enormt takomonterat solcellsprojekt. Lagerbyggnaden har en yta som motsvarar fem fotbollsplaner och rymmer även moderna kontorsutrymmen.

 

Utmaningar

Med hjälp av Solar-Planit kunde vi säkerställa maximal driftseffektivitet för den enorma anläggningen. Även med hänsyn till de specifika förutsättningarna på platsen. Aspekter som takavrinningen och den specifika vinkeln i öst-västlig riktning var viktiga hänsynstaganden under planeringsfasen.

 

Resultat

Efter en snabb implementering under fyra månaders tid producerar området nu 7 Mwh el för egenförbrukning tack vare novotegra. Den snabba installationen möjliggjordes av click-fit-funktionen medan den förstklassiga lastfördelningen och användningen av spänningsklass 1 500 V säkerställer ett optimalt energiutbyte.

 

  • Installation med ballast trots mycket låg takbelastningsmarginal på ca 15 kg/m²
  • Tillförlitliga komponentleveranser på fasta datum till separata takzoner
  • Utifrån en skräddarsydd ballastberäkning i Solar-Planit möjliggjorde en installation med ballast trots den låga takbelastningsmarginalen på 15 kg/m²
  • Projektet var en stor framgång även logistiskt. Tack vare komponentleveranser på fasta datum till separata takzoner blev installationstiden den kortast tänkbara

 

Mer om systemet

Fler intryck

Kontakt