[Translate to SV:]

Typ av Tak

Platt tak

Typ av Monteringsanordning

Öst-västvänt System

Byggnadsprojekt

Logistiek centrum

Installerad kWp

7000

Nya dimensioner för takmontering

Oanvända ytor och fördjupade samarbeten

novotegras system för platta tak optimerar en solcellsanläggning i Alblasserdam i Nederländerna. Med en total yta på 27 268 kvadratmeter är det novotegras största projekt hittills.

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Alblasserdam, Nederländerna

Utgångsläge:

Tillsammans med den globala fastighetskoncernen Goodman utvecklade och förverkligade vårt team ett enormt takomonterat solcellsprojekt. Lagerbyggnaden har en yta som motsvarar fem fotbollsplaner och rymmer även moderna kontorsutrymmen.

 

Utmaningar:

Med hjälp av Solar-Planit kunde vi säkerställa maximal driftseffektivitet för den enorma anläggningen. Även med hänsyn till de specifika förutsättningarna på platsen. Aspekter som takavrinningen och den specifika vinkeln i öst-västlig riktning var viktiga hänsynstaganden under planeringsfasen.

 

Resultat:

Efter en snabb implementering under fyra månaders tid producerar området nu 7 Mwh el för egenförbrukning tack vare novotegra. Den snabba installationen möjliggjordes av click-fit-funktionen medan den förstklassiga lastfördelningen och användningen av spänningsklass 1 500 V säkerställer ett optimalt energiutbyte.

 

  • Installation med ballast trots mycket låg takbelastningsmarginal på ca 15 kg/m²
  • Tillförlitliga komponentleveranser på fasta datum till separata takzoner
  • Utifrån en skräddarsydd ballastberäkning i Solar-Planit möjliggjorde en installation med ballast trots den låga takbelastningsmarginalen på 15 kg/m²
  • Projektet var en stor framgång även logistiskt. Tack vare komponentleveranser på fasta datum till separata takzoner blev installationstiden den kortast tänkbara

 

Mer om systemet

Fler intryck

Kontakt