Typ av Tak

Platt tak

Typ av Monteringsanordning

Öst-västvänt System

Byggnadsprojekt

Logistikcentralen

Installerad kWp

6427

Aldis klimatambitioner

Schweiz största takmonterade solcellsprojekt

Livsmedelskedjan Aldi vill själv producera 58 procent av elen till sina filialer i Schweiz. I Perlen visar man hur målet kan nås. På en taktyta som motsvarar sex fotbollsplaner installerades solceller från novotegra.

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Perlen, Schweiz

Utgångsläge

År 2016 hade Aldi ännu inte nått målet att själva producera el motsvarande mer än hälften av det egna behovet. Vid uppförandet av den nya filialen i Perlen ville man installera solpaneler på taken, men en förändring i energipolitiken gjorde det olönsamt. Tillsammans med novotegra hittade man en annan väg att nå målet genom att montera tusentals solcellsmoduler på den enorma logistikcentralen.

 

Utmaningar

Det var inte bara det största takmonterade solcellsprojektet i Schweiz utan också det största projekt som planerats med vår programvara Solar-Planit. Byggnadens låga takbelastningsmarginaler ställde krav på en speciell montagelösning, en variant på vårt öst-/västvända system (ett skikt). På 44 500 m² taktyta monterades över 20 000 enskilda solcellsmoduler och 500 km kabel. 

 

Resultat

Hela projektet slutfördes dessutom på bara 16 veckor. Nu producerar anläggningen 6 427,52 kWh. Det är tillräckligt för att försörja 2 150 hushåll med el. 25 procent av elen förbrukas direkt. Resterande tre fjärdedelar säljs vidare till elnätet, vilket ger Aldi extra inkomster. Samarbetet med novotegra ser ut att fortsätta. Snart ska 40 procent av Aldi-filialerna i Schweiz utrustas med solcellsmoduler, vilket motsvarar drygt 80 nya projekt. Varje filial ska producera mellan 130 och 260 kWh som i första hand ska utnyttjas för egen försörjning.

 

  • Störande element, servicegångar och låga takbelastningsmarginaler är inga större problem för vårt öst-/västvända system Platt tak II. Så nu kan även denna vackra byggnad nyttjas på ett sätt som gynnar miljön.

 

Mer om systemet

Kontakt