Typ av Tak

Fasad

Typ av Monteringsanordning

Fasadlösningar

Byggnadsprojekt

Skidanläggningen

Installerad kWp

84

Förenar elegans och hållbarhet

Tillämpning för 100 % hållbarhet

Skidanläggningen i Laax i Schweiz (en del av skidsystemet Weisse Arena) är självförsörjande. Det innebär att anläggningen drivs till 100 % med regionalt producerad, förnybar energi. 

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Laax, Schweiz

Utgångsläge

Redan innan projektet inleddes stod förnybar energi för mer 70 GWh av den totala förbrukningen på ca 280 GWh. Och man såg potentialen att producera 160 GWh på skidorten med hjälp av solceller. 

 

Utmaningar

I första skedet valdes skidhallen ut som en perfekt byggnad för solcellspanelerna. Med novotegras fasadlösning kunde man enkelt producera 84 kWh solenergi på fasaden. Det var viktigt att fasadlösningen passade in i omgivningen och bevarade den vackra miljön.

 

Resultat

Det klara, soliga vädret på skidorten gör solenergi till ett viktigt element för att nå hållbarhetsmålen. Själva installationen av solcellspanelerna på fasaden till skidhallen gick snabbt och friktionsfritt. 
 

  • Eftersom snö reflekterar sol är novotegras fasadsystem särskilt effektivt i snörika områden
  • De svartanodiserade iläggsskenorna får fasaden att sticka ut i positiv bemärkelse

 

Mer om systemet

Reto Fry, miljöchef på Weisse Arena Group (WAG), tog vara på möjligheten för en innovativ solcellsanläggning.

novotegra Team Schweiz

Fler intryck

Kontakt