PV-monteringssystemer til facader

 

 

Facadeløsninger - højeste niveau af elegance

Med novotegra facadesystem udnytter du en bygnings ydervæg til at producere strøm: Solcelleanlægget monteres lodret – adskilt fra bygningen og godt bagventileret – foran facaden. Vores facadesystem monteres udelukkende på massive bygningsydervægge af eksempelvis tegl, sten eller beton uden udvendig isolering. Montage foretages med et fastgørelsessæt af dyvler og skruer af rustfrit stål, som bygningstilsynet har godkendt. Uanset om det drejer sig om en ydervæg på en industribygning eller et enfamiliehus: Med vores ilæggersystem opstår der moderne, meget æstetiske facader, som komplimenterer bygningen udseende.

 

Facadeløsninger

Specialløsninger

Facadeløsninger

Skaber moderne, visuelt attraktive facader

Metalfacade kort profil

Katalog monteringssystemer

Vi hjælper dig med dit projekt

Systemdimensionering med Solar-Planit

Planlægning med forskellige tagtyper, inddækninger og underkonstruktioner

Hjælp ved førstegangsmontering

Dit projekt er i centrum - vores eksperter hjælper dig på din egen lokation

novotegra Training Center

Forbedr dine monteringsfærdigheder med vores træningsvideoer

Kontakt os