Вид покрив

Плосък покрив

Вид монтаж

Система „Юг“

Строителен проект

Склад

Поставени kW

500

Подкрепа от Mercedes-Benz Италия

Спестяване на разходи и въглеродни емисии за производителя на автомобили

Mercedes-Benz Italia си е поставила амбициозна цел за намаляване на емисиите на CO2 и с помощта на novotegra е инсталирала почти 1400 соларни модула на своето логистично хале с площ 240 m² в Рим. В резултат на това се спестяват около 300 тона CO2 годишно, а разходите за енергия се намаляват с 35 %.

Icon/20x20/Arrow-left Created with Sketch. Бивио ди Капанеле, Италия

Изходно положение

Екипът на Mercedes-Benz съзря големи перспективи в преминаването към възобновяеми енергийни източници. Увеличаването на дела на чистата енергия не само води до значително намаляване на емисиите на CO2, но може да помогне и за намаляване на сметките за енергия на компанията. С монтиране на соларни модули на покрива на големите логистични обекти се създава голям потенциал за генериране на големи количества електроенергия за компанията. novotegra е избрана като идеалната монтажна система за проекта.

 

Предизвикателствата

Обектът в северната част на Рим е с площ от 240 m2 и е с южно изложение, така че нашата система за монтиране на плосък покрив „Юг“ с еднослойно покритие беше идеална за тази задача. С помощта на нашия софтуер Solar-Planit успяхме да подпомогнем Mercedes Italia в планирането на тяхната първоначална концепция. Окончателното планиране отчете преди всичко идеалната ориентация, за да се оптимизира усвояването на слънчевата енергия. Проектът предвиждаше плоският покрив да бъде оборудван с почти 1400 отделни фотоволтаични модула. Благодарение на нашата подкрепа проектът беше завършен дори по-рано от планираното.

 

Резултатът

Предполага се, че тази централа ще амортизира разходите за изграждането си само за четири години. Тя покрива 40 % от нуждите на обекта от електроенергия, като спестява 35 % от разходите за енергия годишно. Mercedes Italia може лесно да следи колко електроенергия да се генерира на ден. Целият проект е с производствен капацитет до 500 kWp и спестява до 300 тона CO2 всяка година. novotegra вече се ползва за подобни проекти на други места в Италия.

 

  • Благодарение на високата гъвкавост на системата за плоски покриви novotegra, тя може да бъде оптимално адаптирана към изискванията на сградата
  • Основните релси бяха удължени в краищата, за да се премахне необходимостта от баластиране и да се намали баласта. Това води до ниско повърхностно натоварване.
  • Изчерпателно и ясно документиране в съответния доклад за проекта от софтуера за планиране Solar-Planit.

 

Повече за системата

Допълнителни впечатления

Връзки