Данни за фирмата

Цялата информация на нашия уебсайт е внимателно проверена. Стремим се постоянно да допълваме и актуализираме тази информация. Въпреки това не може да се даде гаранция за пълнота, коректност и актуалност.

 

Издател:

novotegra GmbH
Eisenbahnstraße 150
72072 Tübingen
тел.: +49 7071 98987-0
факс.: +49 7071 98987-10
имейл: [email protected]

интернет страница: www.novotegra.com

Седалище на дружеството:
Тюбинген, Германия
Търговски регистър на Районен съд Щутгарт, HRB 776369
ДДС №: DE336401640

Изпълнителен директор:
Томас Пфаф, Стефан Кроковски

Информация съгласно § 36 от Закона за уреждане на потребителски спорове (VSBG):
Нашето дъщерно дружество novotegra GmbH не е задължено да участва в процедури за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите и не участва доброволно в такива процедури.

 

Снимки:

forge: www.novotegra.com/en/about-novotegra/our-history ©mediaphotos

man with plans: www.novotegra.com/en/system-planning/system-configuration ©Atstock productions

man with pc: www.novotegra.com/en/system-planning/system-configuration ©ridvan_celik

sustainable world: www.novotegra.com/en/about-novotegra/sustainability ©RomoloTavani

man on bike: www.novotegra.com/en/about-novotegra/sustainability ©g-stockstudio

materials: www.novotegra.com/en/about-novotegra/sustainability ©Bet_Noire

sustainability flow: www.novotegra.com/en/about-novotegra/sustainability ©ImageFlow

team spirit: www.novotegra.com/en/about-novotegra/sustainability ©marchmeena29

building: www.novotegra.com/en/about-novotegra/company ©fanjianhua

Връзки