Στοιχεία ιστοσελίδας

Στοιχεία ιστοσελίδας
Όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας έχουν ελεγχθεί προσεκτικά. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμπληρώνουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πληρότητα, την ορθότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών.

 

Εκδότης:

novotegra GmbH
Eisenbahnstraße 150
72072 Tübingen
Τηλ.: +49 7071 98987-0
Φαξ: +49 7071 98987-10
E-mail: [email protected]

Διαδίκτυο: www.novotegra.com

Έδρα της εταιρείας:
Tübingen, Γερμανία
Εμπορικό μητρώο του Amtsgericht Stuttgart, HRB 776369
Ust-IDNr.: DE336401640

Διευθύνοντες Σύμβουλοι:
Thomas Pfaff, Stefan Krokowski

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 36 του γερμανικού νόμου περί επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (VSBG): Η θυγατρική μας εταιρεία novotegra GmbH δεν είναι υποχρεωμένη να συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον φορέα διαμεσολάβησης σχετικά με καταναλωτικές διαφορές και δεν λαμβάνει μέρος σε τέτοιες διαδικασίες οικειοθελώς.

 

Πηγές φωτογραφιών:

forge: www.novotegra.com/en/about-novotegra/our-history ©mediaphotos

man with plans: www.novotegra.com/en/system-planning/system-configuration ©Atstock productions

man with pc: www.novotegra.com/en/system-planning/system-configuration ©ridvan_celik

sustainable world: www.novotegra.com/en/about-novotegra/sustainability ©RomoloTavani

man on bike: www.novotegra.com/en/about-novotegra/sustainability ©g-stockstudio

materials: www.novotegra.com/en/about-novotegra/sustainability ©Bet_Noire

sustainability flow: www.novotegra.com/en/about-novotegra/sustainability ©ImageFlow

team spirit: www.novotegra.com/en/about-novotegra/sustainability ©marchmeena29

building: www.novotegra.com/en/about-novotegra/company ©fanjianhua

Επαφή