Μεταλλική στέγη

Χαμηλό κόστος υλικών

Οι παραλλαγές του συστήματός μας – Η επιλογή σας! Η παραλλαγή με τα κοντά προφίλ C24 και C47 επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό στο εργοτάξιο χάρη στα προσυναρμολογημένα εξαρτήματα. Τα συστήματα συγκράτησης που προσφέρουμε για την κατακόρυφη τοποθέτηση των μονάδων ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις. Κατά την τοποθέτηση σε κοντά προφίλ, χρησιμοποιήστε τα ήδη κομμένα προφίλ στήριξης μονάδων μήκους 385 mm, τα οποία είναι προσυναρμολογημένα με στεγανωτική ταινία EPDM. Τα κοντά προφίλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία σε όλα τα συνήθη προφίλ μεταλλικών κεραμιδιών και διατίθενται σε δύο διαφορετικά ύψη. Επιλέγοντας το κοντό προφίλ C24, επωφελείστε από μια οικονομικά αποδοτική λύση για τα φωτοβολταϊκά σας συστήματα που εξοικονομεί υλικά. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κοντό προφίλ C47 για να εξασφαλίσετε τον καλό εξαερισμό στο πίσω μέρος της μονάδας χάρη στην επαρκή απόσταση από την επικάλυψη στέγης.

 

Σύστημα συγκράτησης, κατακόρυφη τοποθέτηση

Πιο αποδοτική τοποθέτηση

Οι παραλλαγές του συστήματός μας – Η επιλογή σας! Η παραλλαγή με τα κοντά προφίλ C24 και C47 επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό στο εργοτάξιο χάρη στα προσυναρμολογημένα εξαρτήματα. Τα συστήματα συγκράτησης που προσφέρουμε για την κατακόρυφη τοποθέτηση των μονάδων ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις. Κατά την τοποθέτηση σε κοντά προφίλ, χρησιμοποιήστε τα ήδη κομμένα προφίλ στήριξης μονάδων μήκους 385 mm, τα οποία είναι προσυναρμολογημένα με στεγανωτική ταινία EPDM. Τα κοντά προφίλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία σε όλα τα συνήθη προφίλ μεταλλικών κεραμιδιών και διατίθενται σε δύο διαφορετικά ύψη. Επιλέγοντας το κοντό προφίλ C24, επωφελείστε από μια οικονομικά αποδοτική λύση για τα φωτοβολταϊκά σας συστήματα που εξοικονομεί υλικά. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κοντό προφίλ C47 για να εξασφαλίσετε τον καλό εξαερισμό στο πίσω μέρος της μονάδας χάρη στην επαρκή απόσταση από την επικάλυψη στέγης.

 

Σύστημα συγκράτησης, οριζόντια τοποθέτηση

Σύστημα στήριξης σε κεραμοσκεπή

Σύστημα συγκράτησης, οριζόντια τοποθέτηση (μεταλλική κεραμοσκεπή)

Σύστημα συγκράτησης, κατακόρυφη τοποθέτηση (μεταλλική κεραμοσκεπή)

Κατάλογος προϊόντων

Σας υποστηρίζουμε στην υλοποίηση του φωτοβολταϊκού έργου σας

Διάταξη συστήματος με το Solar-Planit

Σχεδιάστε διαφορετικούς τύπους στέγης, επικαλύψεις στέγης και βάσεις στήριξης

Υποστήριξη κατά την πρώτη τοποθέτηση

Το φωτοβολταϊκό σας έργο στο επίκεντρο – οι ειδικοί μας σας παρέχουν υποστήριξη επί τόπου

Σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα

Μείνετε ενημερωμένοι και μάθετε περισσότερα για τα συστημάτων στήριξης που αναπτύσσουμε

Επαφή