Framgångssagan novotegra

Vi har utvecklat ett högeffektivt montagesystem.

Våra marknadsundersökningar utgår inte från kontoret, utan från taken: Vi har lyssnat, titta och arbetat tillsammans. Så har vi skapat en produkt för snabbare och enklare installationer.

______

Från prototyp till serietillverkning

”Det beslutades att vi skulle introducera vårt eget montagesystem på marknaden och jag fick jobb på företaget i samband med det…” berättar Martin Schäfer. Fram till dess hade man marknadsfört en blandning av egna och inköpta montageelement (t.ex. takkrokar för solvärme) under namnen ”tegra” (1999) och ”alutegra” (2002). Det fanns ett incitament att utveckla ett eget montagesystem och möta behoven på marknaden. Martin Schäfers första tanke var att utveckla en nyskapande takkrok för solceller. Normalt svetsades denna fast i grundprofilen. Men det måste väl gå att göra monteringen enklare och snabbare?

Nya produktionsvägar

Vid den här tiden gick utvecklingen av solcellsanläggningar snabbt och redan i slutet av 2006 började man serietillverka och sälja den inskruvbara takkroken. Den första produktionsanläggningen låg i Bulgarien. Där byggde man en semi-automatisk bockningsmaskin med enkla medel och med material från ett närbeläget skrotupplag. Senare anslöt en uppfinnare från ett litet hemmaföretag i Schwaben. Han böjde kroken med hjälp av en ombyggd hydraulisk träsplitter. Idag sker tillverkningen med moderna maskiner på flera platser i Tyskland. Takkroken har fortfarande kvar sin ursprungliga form. När han ändå var igång optimerade Martin även formen på den befintliga "alutegra" C-skenan. novotegra C-skenan är fortfarande populär bland installatörer tack vare sin organiska runda form och behagliga känsla.

Högre planeringssäkerhet med Solar-Planit

Först utvecklade Martin Schäfer enkla dimensionsdiagram för att fastställa tillåtna takkroksavstånd. Takkrokens bärkraft fastställdes med hjälp av en specialbyggd testrigg. Redan ett år senare lades grunden till dagens planeringsverktyg, Solar-Planit (tidigare känt som ”novoplaner”). I nära samarbete med den interna IT-avdelningen utvecklades en miljö där montage av solcellsprojekt kan planeras in i minsta detalj. Samma år skapades montagesystem för tegeltak, eternittak och falsade plåttak.

Vidareutveckling av montagesystemet

För elevering utevcklade Martin Schäfer en grundprofil med skruvsnäcka. En kartongmodell fungerade som bas för framställningen av en CAD-ritning. Den i sin tur ledde till den första prototypen som används oförändrad än idag. På InterSolar 2009 presenterades de första upphöjda montagesystemen med den innovativa klicktekniken för trapetsplåttak och platta tak. Genom vår (kostnadsfria) installationsservice på plats har montörer aktivt stöd av våra montage-experter under den initiala novotegra-installationen.

Systerföretag i Italien

Systerföretag i Schweiz

Systerföretag i Luxemburg (BeNeLux)

Systerföretag i Polen

Systerföretag i Spanien

novotegra GmbH grundas

+ Systerföretag i Tyskland + Systerföretag i Tjeckien + Förvärv av PV Integ AG

Systerföretag i Frankrike

Systerföretag i Österrike

Framgångssagan novotegra

Hur grunden till dagens novotegra montagesystem lades i en liten smedja i Stuttgart.

Kontakt