Hållbarhet hos novotegra

Det är ingen hemlighet att miljön ligger oss varmt om hjärtat. Varje dag bidrar vi till att göra världen lite grönare och mer hållbar. Bara med hjälp av solen och dess enorma energi kan vi försörja hushåll och företag med hållbart producerad el.

Men det räcker inte. Miljöklockan tickar och varje åtgärd, oavsett hur liten, kan göra stor skillnad för slutresultatet. Därför arbetar vi även hållbart i alla våra verksamhetsprocesser som rör montagesystem.

Som en del av hållbarhetsstrategin Sustainability Framework 2025 som slagits fast av vårt moderbolag BayWa r.e. AG har vi redan på eget initiativ introducerat och implementerat många åtgärder.

Hållbarhet hos oss

Vår solcellsanläggning i Tübingen

Det är ganska självklart att vi använder ytan på vår egen byggnad för att producera grön el. Vår solcellsanläggning har en kapacitet på 1 MWt!

Vi använder egenproducerad el bland annat för att tanka vår eldrivna vagnpark och lagertruckarna.

Eldriven vagnpark och egen laddstation

Vår vagnpark består till största delen av elbilar och hybridbilar. Alla medarbetare och besökare hos oss får dessutom möjlighet att ladda sina elbilar helt gratis och direkt utanför vår dörr.

El till detta tas naturligtvis från vår egen solcellsanläggning.

 

Företagscyklar åt medarbetarna

Har du ett ärende i vår vackra stad Tübingen på lunchen?

Inga problem! Som medarbetare har du tillgång till vår cykelpark (som för övrigt vuxit fram genom donationer). Och bäst av allt! Du täcker in dagens rörelsebehov på en gång!

Alla medarbetare erbjuds dessutom att använda jobbcykelerbjudandet för att kunna ta sig till jobbet enkelt på cykel.

Vi hjälper insekterna – med blommor

Även insekter som bin påverkas negativt av miljöförändringarna. Vi vill göra vårt för att värna om dessa små, men ack så viktiga, vardagshjältar.

Därför har vi anlagt en blomstergång som erbjuder både näring och livsutrymme för insekterna.

Hållbar anskaffning

Användning av återvunna material

Våra komponenter produceras till stor del av återvunnet material.

Andelen återvunna komponenter ligger mellan 40 % och 100 % beroende på material och leverantör! 

Vi har som mål att öka denna andel och letar hela tiden efter nya lösningar som gör det möjligt.

 

Leveranskedja som skyddar mänskliga rättigheter

Sedan 2023 är företag enligt lag skyldiga att upprätthålla skyddet för mänskliga rättigheter genom hela leveranskedjan. 

Även vi tar detta ansvar och kontrollerar regelbundet processerna hos våra leverantörer. 

Certifierade leverantörer

  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • ISO 45001
  • ISO 50001
  • EN 15804
  • ISO 14025 
  • ASI Performance Standard & ASI Chain of Custody certifikat

Hållbar lagerhantering

Användning av hållbart producerad el

De solcellssystem som installerats på vår lagerbyggnad, som byggdes 2023, genererar cirka 1 miljon kWh el per år. 

Den gröna el som genereras används för att driva vårt sortiment av lagerfordon, för att värma upp vårt lager med en värmepump och för golvtransport i lagret.

Tack vare de nyinstallerade litiumjonbatterierna håller dessa lagerfordon nu ännu längre!

Hållbara fyllnads- och förpackningsmaterial

Gammalt blir nytt! Vi har utvecklat en process som gör att vi själva kan producera 100 % återvunnen kartong. Och inte nog med det. Vi uppmanar även alla mottagare att återvinna förpackningsmaterialet igen! Tejp av plast? Inte hos oss! Våra paket skickas till kunderna säkert förpackade med papperstejp.

Tack vare denna återvinningsprocess kan spara vi flera kilo kartongavfall om dagen.

 

Hållbar logistik

Korta transportvägar

Vi fäster stor vikt vid att våra montagesystem ska skickas till dig med kortast möjliga transport.

Därför utvärderar våra logistikexperter alla rutter löpande och optimerar dem på detaljnivå. Utifrån det kan vi planera för en framtid med ännu större hållbarhetsfokus.

Förlängd värdekedja

Även efter produktionen och leveransen spelar hållbarhet en viktig roll för våra monteringssystem. När den avsedda livslängden är slut kan den största delen av komponenterna källsorteras och återvinnas. Därmed kan komponenter som är tillverkade av aluminium eller rostfritt stål (t.ex. skenor, grundprofiler samt takkrokar av stål och skruvstift) återvinnas till 100 %!

Man får inte heller glömma bort att dessa är värdefulla naturresurser som kan lämnas in till återvinningsföretag mot betalning. Även komponenterna i vårt system för gröna tak, som redan består av återvunnet material, kan återanvändas till 100 %.

I framtiden är återanvändning av vårt monteringssystem inte heller otänkbar (Repowering: återanvändning av monteringssystemet med nya moduler av samma storlek).    


”För novotegra börjar hållbarhetsarbetet redan med produktdesignen där vi strävar efter att uppnå hög stabilitet vid låg materialanvändning. Det fortsätter med våra extremt hållbara montagesystem som omfattas av en produktgaranti på 12 år. Med förvärvet av PV Integ nyligen tar vi nu klivet in i helt ny tillämpningar av grundtak där vi använder återvunnen plast. Vi ser till helheten när det gäller hållbarhet och inkluderar dessutom våra leverantörer och kunder.”

Stefan Krokowski, verkställande direktör novotegra GmbH


Övergripande klimatstrategi för BayWa AG

Redan 2017 satte BayWa r.e. som mål att all operativ verksamhet skulle vara koldioxidneutral från och med 2018. Det målet har vi nått genom att vi sedan 2018 kompenserar för alla verksamhetsrelaterade koldioxidutsläpp. Det är dock bara början. Under 2020 tog vi fram en ny hållbarhetsstrategi som sammanfattas i Sustainability Framework 2025. Under parollen ”Beyond Carbon” ska vi vidareutveckla vårt befintliga hållbarhetsengagemang till att inte bara kompensera för koldioxid utan även inkludera sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Vårt Sustainability Framework 2025 ska dessutom stärka och främja hållbarhetsinitiativ och -projekt som stöds av våra medarbetare och som syftar till att nå sociala, ekonomiska och ekologiska mål. 

Kontakt