Social hållbarhet

För en bättre gemenskap.

För oss på novotegra handlar det inte bara om ekologisk hållbarhet, utan vi räknar även med sociala faktorer som relationen till våra medmänniskor. Vi ska vara ett medvetet företag som präglas av sociala värderingar och socialt agerande gentemot kunder, leverantörer, medarbetare och samhället i stort.

Om Bruderhaus Diakonie

Bruderhaus Diakonie driver många inrättningar i Baden-Württemberg, Tyskland, inom områdena ungdomsvård, stöd till personer med funktionshinder, äldreomsorg, socialpsykiatri samt inom sysselsättning och yrkesutbildning. 

Vi har länge haft ett nära samarbete med Bruderhaus Diakonie genom att diakonins medarbetare tillverkar våra komponenter. 

Ett mångårigt partnerskap

Som en mångårig leverantör för tillverkning av komponentgrupper och set-artiklar är Bruderhaus Diakonie en viktig partner för novotegra GmbH. Våra två företag förenas inte bara genom tillverkningen av montagesystemkomponenter, utan även genom ömsesidig förståelse och respekt och en samsyn på samhället. 

Genom konsekvent utbyggnad av produktionskapaciteten för befintliga och nya produkter till montagesystemet har Bruderhaus i hög grad bidragit till framgångarna för novotegra sedan lanseringen 2007.

Vår uppförandekod

Att agera ansvarsfullt gentemot människor, miljö och samhället är den grundpelare som företagskulturen inom BayWa r.e.-koncernen vilar på.

Läs mer
Kontakt