Platt tak | Sydvänt II (ett lager) « the allrounder »

Vår flexibla lösning för sydvända installationer, ett lager grundskena

  • Optimal riktning av modulerna mot söder
  • Optimal modulvinkel på 13° för hög effektivitet och självrengöring
  • Korsande kopplingar i modulfältets ger god stabilitet
  • Hög flexibilitet tack vare individuellt valbara radavstånd
  • Tillåter sammanhängande modulfält upp till 34 m längd

 

Dina fördelar

Vindtunneltestad aerodynamik

 

Breda, genomgående grundskenor för optimal lastfördelning och lågt anläggningstryck

 

Modulstöd och grundfotsats klickas fast – utan skruvar

 

Lämpligt för breda moduler

 


Komponenter

Modulfixering Uppstagning Profilskena

Komponenter

Klicka på + symbolerna för att se komponenterna i detta montagesystem.

 


Mer information om monteringssystemet för platta tak

Vårt system sluten II – är den bästa lösningen för en sydriktad upphöjning på platta tak med en taklutning upp till 5°! Vi har låtit våra ingenjörer testa systemet i en vindtunnel med kraftiga vindstötar. Resultatet bekräftar vår sedan länge beprövade kvalitet. Med vårt system för platta tak är du garanterad högsta säkerhet och stabilitet. Systemet sluten II monteras snabbt och enkelt. Det består av några få enskilda komponenter och klickbara systemdelar som monteras utan takperforering. Tack vare den optimerade aerodynamiken behövs endast liten eller ingen ballastvikt med stenar – perfekt för ditt platta tak. Allt möjliggörs även med vår vinddeflektor som monteras överlappande på upphöjningen av sluten II och förankras ordentligt i stöd och skenor. På så sätt ökar den totala stabiliteten och förankringen i grundskenorna gör att belastningen fördelas optimalt.

Den breda grundskenan har rundade kanter och förbereds antingen med ett genomgående skyddsskikt eller med separata pads för tvärgående avrinning. Med rätt skydd och kabelhållare fungerar den även som kabelkanal i grundskenor. Som standard kan montagesystemet belastas med upp till 2,4 kN/ m². Vid behov kan det dock utökas för högre laster upp till 4,8 kN/m². Förlängning


Monteringsvideo

Så enkelt monterar du vårt system.


Modulutgåvor

Tillverkare Modulserie Platt tak II / Platt tak III Platt tak II med 3. grundskena Iläggssystem porträtt Iläggssystem horisontellt Iläggssystem stående med stödskena Status
Sug Tryck Sug Tryck Sug Tryck Sug Tryck Sug Tryck

De angivna värdena (i Pascal (Pa)) representerar den tillåtna belastningen. Säkerhetsfaktorn 1,5 som ska beaktas enligt IEC 61215 är redan inkluderad. Vi har sammanställt de listade uppgifterna åt dig efter bästa kunskap och samvete från individuella godkännanden eller installationsanvisningar från tillverkarna. Vi tar inget ansvar för överföringsfel eller ändringar av värdena med kort varsel.

 

Vi stödjer dig i ditt projekt

Systemplanering med Solar-Planit

Planera för olika taktyper, takbeläggningar och underkonstruktioner

Installationsservice

Ditt projekt står i centrum – våra experter stödjer dig på plats

Seminarier & utbildningar

Håll dig uppdaterad och lär dig mer om våra montagesystem

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra montagesystem-experter besvarar gärna dina frågor! Vi ger stöd och råd i alla frågor som rör novotegra.

Kontakt
Kontakt
Köp nu