Övriga lösningar

 

 

Takintegrerade lösningar - smart och progressiv lösning

Det ser bra ut: Med Arres takintegrerat montagesystem för solceller blir taket en estetisk, homogen yta. Solcellsinstallationen ersätter helt enkelt takbeläggningen på hela takytan – eller på utvalda områden. Lätthanterliga blindmoduler och visuellt matchande, förstklassiga takfönster fulländar det takintegrerade systemet, där alla komponenter tillverkas i svart. Vårt takintegrerade montagesystem erbjuder säkerhet samt hög tillverkningskvalitet och uthållighet. Det lämpar sig för alla tak och är enkelt och – jämfört med andra takintegrerade system på marknaden – snabbt att installera.

 

Mer: Takintegrerade lösningar

Fasadlösningar - högsta nivå av elegans

Med novotegra fasadsystem utnyttjar du ytterväggarna på dina byggnader för att producera ström. Solcellsmodulerna monteras vertikalt utanpå fasaden, avskilt från byggkonstruktionen och med god ventilation bakom. Våra fasadsystem monteras enbart på massiva ytterväggar av exempelvis tegel, sten eller betong utan utvändigt värmeskydd. Monteringen utförs med en monteringssats med byggnormenliga ankare och skruvar i rostfritt stål.

 

Mer: Fasadlösningar

Speciallösningar

Takintegrerade lösningar

Alla funktioner integrerade i ramen

Fasadlösningar

Skapar moderna, visuellt tilltalande fasader

Katalog monteringssystem

Vi stödjer dig i ditt projekt

Systemplanering med Solar-Planit

Planera för olika taktyper, takbeläggningar och underkonstruktioner

Installationsservice

Ditt projekt står i centrum – våra experter stödjer dig på plats

Seminarier & utbildningar

Håll dig uppdaterad och lär dig mer om våra montagesystem

Kontakt