Zrównoważony rozwój społeczny

Dla lepszej wspólnoty.

W firmie novotegra liczy się nie tylko zrównoważony rozwój pod względem ekologicznym, lecz uwzględniamy również aspekty społeczne, takie jak relacje z naszymi bliźnimi. Pragniemy być świadomym przedsiębiorstwem, które umacnia wartości i zachowania społeczne wobec klientów, dostawców, pracowników oraz całego społeczeństwa.

O fundacji Bruderhaus Diakonie

Fundacja Bruderhaus Diakonie zarządza licznymi placówkami w Badenii-Wirtembergii działającymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, psychiatrii społecznej oraz zatrudnienia i kształcenia zawodowego. 

Od lat utrzymujemy ścisłą współpracę, w ramach której nasze komponenty są prefabrykowane przez pracowników fundacji. 

Wieloletnie partnerstwo

Fundacja Bruderhaus Diakonie, która towarzyszy nam od samego początku jako dostawca podzespołów i artykułów w postaci zestawów, jest ważnym partnerem biznesowym firmy novotegra GmbH. Obie firmy łączy nie tylko produkcja komponentów systemów montażowych, lecz również filozofia w zakresie postępowania ze sobą i codziennych działań. 

Stała rozbudowa mocy produkcyjnych przez fundację Bruderhaus dla istniejących i nowych produktów systemu montażowego stanowi istotny wkład do sukcesu firmy novotegra od wprowadzenia na rynek w 2007 roku.

Nasz kodeks postępowania

Odpowiedzialne postępowanie wobec ludzi, natury i środowiska jest fundamentem kultury korporacyjnej koncernu BayWa r.e.

Dowiedz się więcej
Kontakt