Het succesverhaal van novotegra

We hebben een uiterst efficiënt montagesysteem ontwikkeld.

Want marktonderzoek doen wij niet op kantoor, maar op het dak: we hebben geluisterd, toegekeken en samengewerkt. Zo is er een product ontstaan dat snel en eenvoudig te installeren is.

______

Van prototype tot serieproductie

“Het was een uitgemaakte zaak dat er een eigen montagesysteem op de markt moest worden gebracht. Daarvoor werd ik indertijd bij de firma aangenomen...” vertelt Martin Schäfer. Tot op dat moment werd er een mix van eigen en aangekochte montage-elementen (bijv. dakhaken voor zonnewarmte) verhandeld onder de namen “tegra” (1999) en “alutegra” (2002) Nu moest er dus een eigen montagesysteem komen, goed aansluitend op de behoeften van de markt. Om te beginnen dacht Martin Schäfer na over de ontwikkeling van een innovatieve dakhaak voor zonnepanelen. Normaal gesproken werden die aan het basisprofiel vastgelast. Maar de montage zou toch gemakkelijker en flexibeler moeten kunnen?

Nieuwe wegen in de productie

In de snelle ontwikkelingsfase van zonne-energie van dat moment ging de indraaibare dakhaak al eind 2006 in combinatie met het basisprofiel in serieproductie en daarmee in de verkoop. De eerste productielocatie bevond zich in Bulgarije. Daar bouwde men onder andere van materiaal van de nabijgelegen stortplaats met zeer eenvoudige middelen een halfautomatische buigmachine. Toen kwam er als producent een knutselaar van een achterafzaakje uit Zwaben bij. Die boog de haak met behulp van een omgebouwde hydraulische houtklover. Vandaag de dag is de productie in handen van zeer moderne machines die over heel Duitsland verspreid zijn. De dakhaak bestaat nog steeds in zijn oorspronkelijke vorm. In één moeite door geoptimaliseerde Martin Schäfer ook de vorm van de bestaande alutegra C-rail. Sindsdien is de novotegra C-rail bij installateurs onverminderd populair vanwege de organisch ronde vorm en het aangenaam aanvoelende oppervlak.

Meer planningszekerheid met Solar-Planit

Eerst ontwikkelde Martin Schäfer eenvoudige dimensioneringsgrafieken om de toegestane dakhaakafstanden te bepalen. Het draagvermogen van de dakhaak voor de dimensioneringsgrafieken bepaalde hij in een zelfgemaakte proefbank. Slechts een jaar later werd de basis voor de huidige planningstool Solar-Planit gelegd, eerder bekend onder de naam “novoplaner”. In nauwe samenwerking met de interne IT-afdeling werd er een omgeving ontwikkeld waarin de montage van projecten voor zonne-energie tot in het kleinste detail kan worden gepland. In hetzelfde jaar ontstonden er al montagesystemen voor pannen-, golfplaten- en felsdaken.

Verdere ontwikkeling van de draagconstructie

Voor de draagconstructie ontwikkelde Martin Schäfer een basisprofiel met een inhaakelement. Een van karton geknutseld model diende als basis voor het maken van een CAD-tekening, waaruit vervolgens het eerste prototype ontstond dat tot op de dag van vandaag onveranderd wordt geproduceerd. Op de InterSolar 2009 werden draagconstructie voor trapeziumdaken en platte daken gepresenteerd, waarbij voor het eerst met de innovatieve kliktechniek werd gewerkt. Dankzij de interne (gratis) eerste-montage-service werden monteurs bij de eerste installatie van novotegra toen al daadkrachtig ondersteund door onze montage-experts.

Zustermaatschappij Italië

Zustermaatschappij Zwitserland

Zustermaatschappij Luxemburg (Benelux)

Zustermaatschappij Polen

Zustermaatschappij Spanje

Oprichting van novotegra GmbH

+ Zustermaatschappij in Duitsland + Zustermaatschappij in Tsjechië + Overname van PV Integ AG

Zustermaatschappij in Frankrijk

Zustermaatschappij in Oostenrijk

Het succesverhaal van novotegra

Hoe vanuit een kleinere smidse in Stuttgart de basis werd gelegd voor het huidige novotegra-montagesysteem.

Contact