Sosiaalinen kestävyys

Paremman yhteisön puolesta.

Me novotegralla panostamme ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalisiin aspekteihin, kuten ihmisten välisiin suhteisiin. Haluamme kantaa yritysvastuumme, korostaa sosiaalisia arvoja ja toimia yhteisöllisesti huomioiden asiakkaamme, toimittajamme, työntekijämme ja koko yhteiskunnan.

Mikä on Bruderhaus Diakonie?

Bruderhaus Diakonie on säätiö, joka toimii Saksassa, Baden-Württembergin osavaltiossa nuoriso‑, vammais‑ ja vanhustyön, sosiaalipsykiatrian sekä työllistymisen ja ammatillisen koulutuksen parissa. 

Bruderhausin työntekijät ovat esikäsitelleet meille osia jo vuosien ajan kestäneessä tiiviissä yhteistyössämme. 

Pitkäaikainen yhteistyö

Bruderhaus Diakonie toimittaa kokoonpanoja ja sarjatuotteita ensimmäiseen tuotantovaiheeseen novotegra GmbH:n tärkeänä liikekumppanina. Säätiötä ja yritystämme yhdistää asennusjärjestelmän osien valmistuksen lisäksi keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja päivittäisessä yhteistyössämme näkyvä filosofia. 

Bruderhausin avulla yrityksemme on pystynyt laajentamaan valikoimansa tuotteiden ja asennusjärjestelmän uutuustuotteiden valmistuskapasiteettia jatkuvasti. Tällä on ollut merkittävä vaikutus novotegran menestykseen siitä asti, kun asennusjärjestelmämme tuli markkinoille vuonna 2007.

Noudattamamme käytänteet

Vastuullinen toiminta ihmisiä, luontoa ja ympäristöä kohtaan on BayWa r.e -konsernin yrityskulttuurin peruspilari.

Lue lisää
Yhteystiedot