Sotsiaalne vastutus

Parema kogukonna nimel.

novotegra ei pea silmas mitte ainult ökoloogilist jätkusuutlikkust, vaid me võtame arvesse ka sotsiaalseid aspekte, näiteks suhteid kaasinimestega. Tahame olla teadlik ettevõte, mis tugevdab sotsiaalseid väärtusi ja sotsiaalset tegevust klientide, tarnijate, töötajate ja ühiskonna suhtes üldiselt.

Bruderhaus Diakonie kohta

Bruderhaus Diakonie pakub Baden-Württembergi liidumaal arvukaid teenuseid noorte hoolekande, puuetega inimeste hoolduse, eakate hoolduse, sotsiaalpsühhiaatria ning tööhõive ja kutseõppe valdkonnas. 

Oleme juba aastaid teinud tihedat koostööd, mille käigus Bruderhausi töötajad panevad meie komponendid eelnevalt kokku. 

Pikaajaline partnerlus

BruderhausDiakonie on novotegra GmbH jaoks oluline äripartner esmatarnijana koostude ja komplektide tootmiseks. Neid kahte ettevõtet ei seo mitte ainult paigaldussüsteemi komponentide tootmine, vaid ka filosoofia üksteisega suhtlemisel ja igapäevatöös. 

Bruderhausi pidev tootmisvõimsuse laiendamine olemasolevate ja uute paigaldussüsteemi toodete jaoks on mänginud olulist rolli novotegra edu saavutamisel alates selle turuletulekust 2007. aastal.

Meie käitumiskoodeks

Vastutustundlik käitumine inimeste, looduse ja keskkonna suhtes on ärikultuuri nurgakivi BayWa r.e. kontsernis.

Lisateave
Kontakt