Κοινωνική ευθύνη

Για μια καλύτερη κοινωνία.

Στη novotegra δεν θεωρούμε σημαντική μόνο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αλλά λαμβάνουμε επίσης υπόψη κοινωνικές πτυχές, όπως η σχέση με τους συνανθρώπους μας. Θέλουμε να είμαστε μια συνειδητοποιημένη εταιρεία που ενισχύει τις κοινωνικές αξίες, καθώς και τις κοινωνικές ενέργειες προς τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους και την κοινωνία γενικότερα. 

Σχετικά με την Bruderhaus Diakonie

Η Bruderhaus Diakonie διαχειρίζεται πολυάριθμες εγκαταστάσεις στη Βάδη-Βυρτεμβέργη στους τομείς της πρόνοιας των νέων, της φροντίδας των ατόμων με αναπηρία, της φροντίδας των ηλικιωμένων, της κοινωνικής ψυχιατρικής καθώς και στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης. 

Στη novotegra, διατηρούμε μια στενή συνεργασία κατά την οποία τα εξαρτήματά μας προσυναρμολογούνται από εργαζόμενους της Bruderhaus. 

Μια μακροχρόνια εταιρική σχέση

Η Bruderhaus Diakonie, ως αρχικός προμηθευτής για την κατασκευή συγκροτημάτων και εξαρτημάτων στήριξης, θεωρείται σημαντικός συνεργάτης της novotegra GmbH. Οι δύο εταιρείες συνδέονται μεταξύ τους όχι μόνο με την κατασκευή εξαρτημάτων για τα συστήματα στήριξης, αλλά και με τη φιλοσοφία τους στις μεταξύ τους σχέσεις και στις καθημερινές τους δραστηριότητες. 

Η συνεχής επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Bruderhaus για υπάρχοντα και νέα προϊόντα των συστημάτων στήριξης συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία της novotegra από την εισαγωγή της στην αγορά το 2007. 

Ο κώδικας δεοντολογίας μας

Η υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους, τη φύση και το περιβάλλον αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής κουλτούρας του ομίλου BayWa r.e.

Μάθετε περισσότερα
Επαφή