Σύστημα για κεραμοσκεπές

κεραμοσκεπές | Σύστημα συγκράτησης top-fix

κεραμοσκεπές | Σύστημα συγκράτησης side-fix

κεραμοσκεπές | Σύστημα ένθεσης top-fix

κεραμοσκεπές | Σύστημα ένθεσης side-fix

Σύστημα για τραπεζοειδείς μεταλλικές στέγες

Τραπεζοειδής μεταλλική στέγη | Σύστημα συγκράτησης, κατακόρυφη τοποθέτηση

Τραπεζοειδής μεταλλική στέγη | Με κοντό προφίλ

Τραπεζοειδής μεταλλική στέγη | ελαφρώς ανυψωμένη τοποθέτηση

Τραπεζοειδής μεταλλική στέγη | Σύστημα συγκράτησης, οριζόντια τοποθέτηση

Τραπεζοειδής μεταλλική στέγη | Με βραχίονα τραπεζοειδούς σχήματος

Τραπεζοειδής μεταλλική στέγη | Μεταλλική κεραμοσκεπή

Μεταλλική στέγη με ραφή

Μεταλλική στέγη με ραφή | Σύστημα συγκράτησης

Σύστημα για επίπεδες στέγες

Επίπεδη στέγη | Σύστημα μονής στρώσης με ανατολικό-δυτικό προσανατολισμό II

Επίπεδη στέγη | Πράσινη στέγη

Επίπεδη στέγη | σύστημα νότιου προσανατολισμού II (μονής στρώσης)

Σχεδιασμός με το λογισμικό Solar-Planit

Περιγραφή του Solar-Planit σε 5 λεπτά

εταιρικό βίντεο

Η ιδανική λύση για κάθε στέγη

H ιστορία της novotegra

Επαφή