novotegras succeshistorie

Vi har udviklet et højeffektivt monteringssystem.

Markedsanalyser foretages nemlig ikke på kontoret, men på taget: Vi har lyttet, kigget på og samarbejdet. Sådan opstod et produkt, der muliggør hurtig og nem installation.

______

Fra prototype til standardproduktion

»Det stod klart, at vi skulle introducere vores eget monteringssystem på markedet, og med det formål blev jeg i sin tid ansat i firmaet...«, fortæller Martin Schäfer. Inden da blev der solgt en blanding af egne og købte monteringselementer (f.eks. tagkroge til solceller) under navnet »tegra« (1999) og »alutegra« (2002). Nu fandtes der altså et eget monteringssystem, der var udviklet ud fra de krav, som markedet stiller. Martin Schäfer gjorde sig først nogle tanker om udviklingen af en innovativ tagkrog til solcelleanlæg. Den gængse metode var at svejse den sammen med grundprofilen. Men mon ikke der kunne findes en nemmere og mere fleksibel måde at montere på?

Nye veje i produktionen

Dengang i solcelleanlæggenes hurtige udviklingsfase blev tagkrogen, der kunne drejes i og som blev brugt i forbindelse med grundprofilen, allerede i slutningen af 2006 standardproduceret og solgt på markedet. Det første produktionssted var i Bulgarien og ved bl.a. at bruge materialer fra skrotpladsen i nærheden byggede man med meget enkle midler en halvautomatisk bøjemaskine. Som producent fandt vi en sand opfindertype fra et lille baggårdsfirma i Schwaben. Han bøjede krogen ved hjælp af en ombygget hydraulisk brændekløver. I dag har supermoderne maskiner, der er placeret i hele Tyskland, overtaget produktionen. Tagkrogen har bibeholdt sin oprindelige form. Samtidig optimerede Martin Schäfer også formen på den eksisterende alutegra C-skinne. På grund af den organiske runde form og den behagelige haptik har C-skinnen fra novotegra altid være meget populær blandt installatører.

Mere sikkerhed i planlægningen med Solar-Planit

Først udviklede Martin Schäfer nemme udmålingsdiagrammer til udregning af pålidelige tagkrogsafstande. Tagkrogens bæreevne i dimensioneringsdiagrammerne er udregnet på virksomhedens egen forsøgsstand. Allerede et år senere blev grundlaget lagt for planlægningsværktøjet Solar-Planit, som vi kender i dag og som tidligere hed »novoplaner«. Her har man i tæt samarbejde med vores egen it-afdeling udviklet et værktøj, hvor monteringen af solcelleprojekter kan planlægges ned til mindste detalje. Allerede samme år blev der udviklet monteringssystemer til tegl-, eternit- og blikfalstage.

Videreudvikling af standermonteringen

Til standermontering udviklede Martin Schäfer en basisprofil med inddrejningssnegl. En model af karton var dengang udgangspunkt for en CAD-tegning, som så igen dannede grundlag for den første prototype og stadig i dag produceres uden at der er foretaget ændringer. På InterSolar 2009 blev der præsenteret opsætninger til trapeztage og flade tage, hvor den innovative klik-teknik blev vist for første gang. Med virksomhedens egen (gratis) hjælp ved førstegangsmontering blev montørerne allerede dengang ved den første novotegra-opsætning understøttet af vores monteringseksperter.

Datterselskab Italien

Datterselskab Schweiz

Søsterselskab Luxembourg (Benelux)

Søsterselskab Polen

Søsterselskab Spanien

Grundlæggelse af novotegra GmbH

+ Søsterselskab i Tyskland + Søsterselskab i Tjekkiet + Overtagelse af PV Integ AG

Søsterselskab i Frankrig

Søsterselskab i Østrig

novotegras succeshistorie

Hvordan grundstenen til det nuværende novotegra-monteringssystem blev lagt i et lille smedeværksted i Stuttgart.

Kontakt os