Øvrige løsninger

 

 

Løsninger med tagintegrerede solceller - smart og progressiv løsning

Det ser simpelthen godt ud: Med Arres-monteringssystem med tagintegrerede solceller får du en flot og homogen overflade på taget. Her erstatter solcelleanlægget taginddækningen, enten i hele tagets flade eller i dele af taget. Blindmoduler, der er lette at montere, og optisk passende, førsteklasses tagvinduer afrunder vores system med tagintegrerede solceller; alle komponenter fås i sort. Vores monteringssystem med tagintegrerede solceller giver sikkerhed og høj monteringskvalitet og har en lang levetid. Det er velegnet til alle tagtyper, og det er – også sammenlignet med andre systemer med tagintegrerede solceller på markedet – meget let at montere. Solcellemodulerne monteres uden krog direkte på taglægterne. Modulrammerne, der er særligt udviklet til systemer med tagintegrerede solceller, stammer fra Schweiz; samme sted slutmonteres også moduler og rammer.

 

Tagintegrerede solceller

Facadeløsninger - højeste niveau af elegance

Med novotegra facadesystem udnytter du en bygnings ydervæg til at producere strøm: Solcelleanlægget monteres lodret – adskilt fra bygningen og godt bagventileret – foran facaden. Vores facadesystem monteres udelukkende på massive bygningsydervægge af eksempelvis tegl, sten eller beton uden udvendig isolering. Montage foretages med et fastgørelsessæt af dyvler og skruer af rustfrit stål, som bygningstilsynet har godkendt. Uanset om det drejer sig om en ydervæg på en industribygning eller et enfamiliehus: Med vores ilæggersystem opstår der moderne, meget æstetiske facader, som komplimenterer bygningen udseende.

 

Facadeløsninger

Specialløsninger

Løsninger med tagintegrerede solceller

Alle funktioner er integreret i rammen

Facadeløsninger

Skaber moderne, visuelt attraktive facader

Katalog monteringssystemer

Vi hjælper dig med dit projekt

Systemdimensionering med Solar-Planit

Planlægning med forskellige tagtyper, inddækninger og underkonstruktioner

Hjælp ved førstegangsmontering

Dit projekt er i centrum - vores eksperter hjælper dig på din egen lokation

Seminarer & træning

Hold dig orienteret, og lær mere om vores monteringssystemer

Kontakt os