Udržitelnost

To, že si opravdu zakládáme na životním prostředí, není žádné tajemství. Den co den se zasazujeme o to, aby byl svět trochu zelenější a udržitelnější. A díky neuvěřitelné sluneční energii jsme schopni udržitelně zásobovat proudem nespočet domácností i firem.
To ale nestačí. Ekologické hodiny bijí každý den a i ty nejmenší kroky pomáhají měnit situaci k lepšímu. Proto se každý den aktivně snažíme o šetrnou cestu i v našem oboru montážních systémů


V návaznosti na strategii udržitelnosti Sustainability Framework 2025 mateřské společnosti BayWa r.e. AG jsme z vlastní iniciativy úspěšně zavedli řadu opatření.

Udržitelnost přímo v místě

Náš fotovoltaický panel v Tübingenu

K výrobě zelené elektřiny využíváme přímo plochu střechy na budově společnosti v Tübingenu. Solární panely mají výkon až 1 MWp!

 

Elektřinu, kterou si sami vyrábíme, využíváme mimo jiné k nabíjení parku elektromobilů a vozíků ve skladu.

Elektromobily: vozový park a dobíjecí stanice

Ve vozovém parku najdete převážně elektrická a hybridní vozidla.

 

Všem zaměstnancům a návštěvníkům nabízíme možnost dobít si své elektromobily zdarma a to díky elektřině přímo z vlastního FVE systému.

 

Firemní bicykly pro naše pracovníky

Co si takhle během pauzy odskočit do překrásného centra Tübingenu?

 

Žádný problém, náš park bicyklů (který jsme mimochodem financovali ze sbírky) je k dispozici všem zaměstnancům. Myslíme, že je to skvělá příležitost, jak se na chvíli odtrhnout od pracovního stolu a užít si tak pohyb a čersvý vzduch. Navíc všem zaměstnancům nabízíme možnost jezdit firemním bicyklem i do práce.

Rozkvetlý záhon jako lákadlo pro hmyz

I hmyz je v našem měnícím se světě stále více ohrožen. Tito drobní tvorové, zejména pak včely, jsou přitom drobnými hrdiny všedního dne.


Náš firemní záhon poskytuje hmyzu potravu a životní prostor.

Udržitelný nákup

Využívání recyklovaných materiálů

Komponenty z velké části vyrábíme z recyklovaných materiálů.

Podíl recyklovaných součástí se podle údajů dodavatelů v závislosti na materiálu a dílu pohybuje mezi 40 % a 100 %. 

V budoucnu se pokusíme o jeho další zvýšení a budeme vyhledávat nová řešení.

Zákon dodavatelského řetězce – ochrana lidských práv

Od roku 2023 jsou firmy povinny dodržovat  lidská práva v celém průběhu dodavatelského řetězce. 


I my v novotegře přebíráme odpovědnost a důkladně prověřujeme procesy našich dodavatelů. 

Certifikace našich dodavatelů

  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • ISO 45001
  • ISO 50001
  • EN 15804
  • ISO 14025 
  • Certifikát ASI Performance Standard & ASI Chain of Custody

Udržitelnost ve skladu

Používání udržitelné elektřiny

Fotovoltaické systémy instalované na našem skladu, který byl postaven v roce 2023, vyrobí ročně přibližně 1 milion kWh elektřiny

Vyrobená zelená elektřina se používá k napájení naší řady skladových vozidel, k vytápění skladu tepelným čerpadlem a k dopravě podlah ve skladu.

Nové Li-Ion baterie prodlužují životnost skladové techniky.

Udržitelný materiál pro výplně a obaly

Ze starého nové! Vyvinuli jsme proces, který nám umožňuje vyrábět materiál pro výplně ze 100% recyklovaných kartonů. Tím se kruh ještě zdaleka neuzavírá. Všechny příjemce vyzýváme k tomu, aby obalový materiál používali opakovaně. Lepicí páska z umělé hmoty? U nás rozhodně ne! Balíčky se k zákazníkům dostanou zabalené pomocí papírové lepicí pásky.

Tento recyklační proces každý pracovní den ušetří několik kilogramů odpadového kartonu.

 

Udržitelnost v logistice

Krátké přepravní trasy

Klademe velký důraz na to, aby k vám náš montážní systém putoval po co nejkratší trase.

Z tohoto důvodu naši specialisté na logistiku optimalizují trasy do opravdových detailů a průběžně je vyhodnocují. Na tomto základě budeme v budoucnu moci plánovat ještě lépe a udržitelněji.

Prodloužený řetěz tvorby hodnoty

Udržitelnost montážních systémů neztrácí na důležitosti ani po výrobě a expedici. Po uplynutí předpokládané životnosti lze řadu různých komponent vytřídit dle použitého materiálu a opětovně zužitkovat v procesu tvorby hodnoty. Komponenty vyrobené z hliníku či ušlechtilé oceli (např. lišty, základní profily či háky z kruhové oceli a kombivruty) lze recyklovat dokonce až ze 100 %!

Nelze opomenout, že se jedná o cenné suroviny, které lze se ziskem odevzdat v komerčních sběrných dvorech. V plném rozsahu lze zužitkovat také komponenty zeleného střešního systému, který již sám o sobě sestává z recyklovaných dílů.

Do budoucna nelze vyloučit ani opětovné využití našeho montážního systému (repowering: opětovné využití montážního systému s novými moduly při zachování velikosti).    


„Udržitelnost ve společnosti novotegra začíná již produktovým designem, při kterém se snažíme dosáhnout co největší stability s co nejmenším objemem materiálu. Dalším aspektem je extrémní životnost našich montážních systémů, na které poskytujeme 12letou záruku. S nedávnou akvizicí společnosti PV Integ nyní přecházíme na zcela nové aplikace na zelených střechách a využíváme při tom recyklovanou umělou hmotu. Udržitelnost ale vnímáme komplexněji a vtahujeme do této problematiky i dodavatele a zákazníky.“

Stefan Krokowski, jednatel novotegra GmbH


Celoskupinová klimatická strategie BayWa AG

Společnost BayWa r.e. si v roce 2017 vytyčila cíl provádět od roku 2018 veškeré aktivity tak, aby byly neutrální s ohledem na emise CO2. Tento cíl jsme dosáhli, jelikož od konce roku 2018 plně kompenzujeme firemní emise CO2. To ale pro nás byl jen první krok. V roce 2020 vešla v život naše strategie udržitelnosti Sustainability Framework 2025. Svůj dosavadní závazek k udržitelnosti tak v duchu motta Beyond Carbon chceme z kompenzací CO2 rozšířit i na sociální, hospodářské a ekologické aspekty. Sustainability Framework 2025 navíc posiluje a podporuje iniciativy a projekty v sociální, hospodářské a ekologické oblasti, s nimiž přicházejí naši zaměstnanci. 

 

Kontakt