Sociální udržitelnost

Pro lepší společnost.

Ve společnosti novotegra nepočítáme pouze s ekologickou udržitelností, ale bereme ohled také na sociální aspekty jako jsou vztahy s bližními. Chceme být angažovanou společností, která posiluje sociální hodnoty a sociální hledisko postojů vůči zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a vlastně i společnosti jako takové.

O diakonii Bruderhaus

Diakonie Bruderhaus provozuje mnohá zařízení v Bádensku-Württembersku a je aktivní v mnoha oblastech. Pomáhá mládeži, handicapovaným, seniorům, v rámci sociální psychiatrie a v oblastech zaměstnanosti i profesního vzdělávání. 

Již léta úzce spolupracujeme; naše komponenty jsou předpřipravovány právě zaměstnanci z diakonie Bruderhaus. 

Dlouholeté partnerství

Společnost novotegra GmbH považuje diakonii Bruderhaus za důležitého partnera, protože je hlavním dodavatelem pro výrobu konstrukčních modulů a položkových sad. Diakonii a firmu ovšem nespojuje pouze výroba systémových montážních komponentů, ale také filozofie vzájemných vztahů a každodenní praxe. 

Bruderhaus neustále buduje výrobní kapacity pro stávající i nové produkty montážního systému a nese tak podstatný podíl na úspěchu společnosti novotegra již od jejího vstupu na trh v roce 2007.

Kodex našeho chování

Zcela odpovědné jednání s lidmi, vůči přírodě a životnímu prostředí je základním kamenem firemní kultury koncernu BayWa r.e.

Více informací
Kontakt