История на успеха на novotegra

Разработихме високоефективна система за монтаж.

Защото ние не правим пазарни проучвания в офиса, а по покривите: слушахме, наблюдавахме и работихме заедно. Резултатът е продукт, който позволява бърз и лесен монтаж.

______

От прототип до серийно производство

"Беше решено да пуснем на пазара собствена система за монтаж и аз бях нает от компанията за тази цел...", разказва Мартин Шефер. Дотогава предлагахме на пазара микс от собствени и закупени крепежни елементи (напр. покривни куки за слънчева топлинна енергия) под наименованията "tegra" (1999 г.) и "alutegra" (2002 г.). Затова оттук нататък се наложи да разработим специална система за монтаж в съответствие с нуждите на пазара. Тогава Мартин Шефер за първи път се замисля за разработването на иновативна кука за фотоволтаичен покрив. Обикновено те са заварявани към основния профил. Но със сигурност би трябвало да е възможно по-просто и по-гъвкаво сглобяване?

Нови начини на производство

По това време, във фазата на експлозивното развитие на фотоволтаиците, завиващата се кука за покрив в комбинация с основния профил влезе в серийно производство и по този начин в продажба още в края на 2006 г. Първият производствен обект беше в България и в него беше изградена полуавтоматична огъваща машина с най-прости средства, като се използваше материал от съседния склад за скрап. След това един майстор от швабска компания се присъедини като производител. Той огъна куката с помощта на преоборудвана хидравлична машина за цепене на дървени трупи. Днес производството се извършва от свръхмодерни машини, разположени в цяла Германия. Куката за покрив остава в оригиналния си вид. Същевременно Мартин Шефер оптимизира и формата на съществуващата C-образна релса alutegra. Тогава, както и сега, C-образната релса novotegra е много популярна сред монтажниците поради органично кръглата си форма и приятната хаптика.

Повече сигурност при планирането със Solar-Planit

Първо, Мартин Шефер разработи прости диаграми за проектиране за определяне на допустимото разстояние между куките на покрива. Товароносимостта на куката за покрив за проектните диаграми беше определена от него в специално изработена изпитателна установка. Една година по-късно вече беше създадена основата на днешния инструмент за планиране Solar-Planit, известен преди това като „novoplaner“. За целта, в тясно сътрудничество с ИТ отдела на фирмата, беше разработена среда, в която сглобяването на соларни проекти да може да се планира до последния детайл. През същата година започнаха да се разработват монтажни системи за покриви от керемиди, Eternit и фалцирана ламарина.

По-нататъшно разработване на стойките

За стойките Мартин Шефер разработи основен профил с винтов шнек. Тогава модел от картон послужи като основа за създаването на CAD чертеж, който на свой ред беше използван за създаването на първия прототип, който се произвежда в непроменен вид и до днес. На изложението InterSolar 2009 бяха представени профили за трапецовидна ламарина и за плоски покриви, за които за първи път беше използвана иновативната клик-технология. Благодарение на нашата вътрешнофирмена (безплатна) услуга за първоначален монтаж, монтажниците получиха активна подкрепа от нашите експерти още при първоначалния монтаж на novotegra.

Дъщерниo дружествo в Италия

Дъщерниo дружествo в Швейцария

Дъщерниo дружествo в Бенелюкс

Дъщерниo дружествo в Полша

Дъщерниo дружествo в Испания

Учредяване на novotegra GmbH

• Дъщерниo дружествo в Германия • Дъщерниo дружествo в Чехия • Придобиване на PV Integ AG (Система „зелен покрив“)

Дъщерниo дружествo в Франция

Дъщерниo дружествo в Австрия

История на успеха на novotegra

За това как един малък ковашки цех в Щутгарт е в основата на днешната система за монтаж на novotegra.

Връзки